Skip to main content
Hem » nyheter » Peer-support ökar livskvaliteten hos de som lever med hiv
Folkhälsa

Peer-support ökar livskvaliteten hos de som lever med hiv

Illustration: Shutterstock

I Sverige finns det idag ingen systematiserad peer-support för personer som diagnostiseras eller lever med hiv. Det gör att livet med hiv kan upplevas ensamt när det inte behöver vara så. Hiv-Sverige vill att alla ska få information och tillgång till peer-support och dess positiva effekter.

Systematiserad peer-support för personer som lever med hiv bidrar till att de som diagnosticeras får möjlighet att träffa andra som lever med hiv. Det sociala stödet från en person med liknande erfarenheter kan bidra till minskad självstigma och isolering, samt ökad kunskap och gemenskap, säger Simon Blom, Ombudsman på Hiv-Sverige.

Därför kan livet med hiv bli ensamt

Många som lever med hiv uppger att det finns en bristande kunskap i samhället och att de saknar stöd i sin omgivning. Möjligheten att möta någon annan som lever med hiv får personer genom informella nätverk eller patientorganisationer. Det är inte alla som vill eller vågar ta kontakt och därför kan livet med hiv bli ensamt. Speciellt i olika situationer där den som lever med hiv behöver vägledning kring livsfrågor som till exempel kärlek, föräldraskap och öppenhet kring sin diagnos.

Simon Blom

Ombudsman, Hiv-Sverige

Foto: Peter Knutson

Systematisk peer-support – en hälsoaspekt

–Vi ser att peer-support kan vara ett utmärkt komplement inom vården. Genom att erbjuda personer med hiv kvalitetssäkrad peer-support via infektionskliniken hamnar valet att utnyttja stödet hos individen, säger Simon. 

Det styrs då inte av kliniken, sjuksköterska eller läkaren utan av personen som vill möta någon annan i samma situation. Stödet blir mer jämlikt över Sverige till skillnad från idag då det främst nyttjas där det finns en organisation. Metoden är välbeprövad och många länder erbjuder peer-support via vården i samarbete med patientorganisationer. Peer-support påverkar hälsan och livskvalitén. Genom att skapa ett säkert rum kan personer som lever med hiv minska stigma, och därmed den kroniska inflammationen genom minskad stress, vilket kan minska samsjuklighet. Därför finns det bara vinningar att göra i samhället genom att tillhandahålla systematisk peer-support.

Next article