Skip to main content
Hem » nyheter » Ortos ger en ökad livskvalité och effektivare vård för många artrospatienter
Sponsrad

Ett problem idag är att många artrosdrabbade inte vet var de ska vända sig. En kontakt hos en ortopedteknisk klinik kan vara ett stort steg. Där får du både tips och information kring hjälpmedel som ortoser.

Artros leder många gånger till mindre fysisk aktivitet. Du rör dig mindre och det gör ont, framför allt efter ansträngning. Många drar sig därför för aktiviteter som du vanligtvis mår bra av. Då träning är basen för behandling av artros blir konsekvensen att du inte vågar röra dig ordentligt. I förlängningen försvagas därför musklerna och smärtan ökar i både vila och aktivitet. Till sist kan det leda till sjukskrivningar, menar Heléne Assarsson som är verksamhetschef på en av TeamOlmeds kliniker. 

Heléne Assarsson

Verksamhetschef på en av Team Olmed klinikerna

Foto: Team Olmed

Ojämlika vårdköer

På grund av pandemin har vårdköerna för till exempel knäplastik förlängts med minst ett år på vissa ställen.

– Regionerna bestämmer om förskriviningskriterier gäller eller inte för en korrigerande knäortos, en så kallad unloader. Någon region använder den korrigerande knäortosen som en första åtgärd innan det blir aktuellt med operation, då det ingår i deras vårdprogram. Det är mycket positivt, menar Heléne Assarsson. 

Ortoser ökar livskvalitén

– Undersökningar visar att vår ortos för knäartros, på kort tid efter användning, bidrar till minskad smärta och ökad aktivitet, menar Heléne Assarsson.
I väntan på remiss till ortopedteknisk klinik, ortoped eller operation erbjuder TeamOlmed-kliniker möjlighet att testa den specifika knäortosen för knäartros. 

Skillnaden märkbar direkt

Flera patienter testar och märker skillnaden efter bara några steg, menar Cecilia Widegren, som är klinisk konsult på TeamOlmed.

– Det är viktigt med rätt utprovning och användning. Vi instruerar alltid hur ortosen ska användas och vi följer upp, justerar och utvärderar effekten. Vill du prova och se om det gör skillnad för dig så kontakta din närmsta TeamOlmed klinik. Helheten är viktig vilket gör att vi även tittar på dina fötter och skor för att uppnå optimal effekt.

Cecilia Widegren

Klinisk konsult
Team Olmed

Foto: Privat

Vägar till ortopedteknik

Att få hjälp hos en ortopedteknisk klinik börjar ofta via en kontakt med vården. Beroende på vem denna är gäller olika förutsättningar. Undrar du över vad som gäller för dig?

Kontakta din lokala Team Olmed-enhet så guidar de dig.

Hälso- och sjukvård
Ortopedtekniska hjälpmedel används ofta som sjukvårdande åtgärd och en behörig remittent, vanligtvis en specialistläkare, skriver då en remiss. I vissa regioner har även läkare i primärvård, samt vissa fysioterapeuter, remissrätt för ortopedtekniska hjälpmedel.

Egenansvar
Oavsett om remiss finns eller inte, finns det regelverk i alla regioner för vilka hjälpmedel som får förskrivas. Regelverken innebär att vissa funktionstillstånd är s k egenansvar vilket innebär att personen själv står för kostnaden, även om det finns en remiss. Vissa hjälpmedel kan också innebära egenavgifter. Det går alltid att boka tid och köpa sitt hjälpmedel direkt på någon av TeamOlmeds kliniker utan remiss.

Next article