Skip to main content
Hem » nyheter » Ortopedteknik– gör det möjligt för alla att vara delaktiga
Folkhälsa

Ortopedteknik– gör det möjligt för alla att vara delaktiga

Ortopedtekniska Branschrådet har som ett mantra att jobba för jämlik vård för alla i hela Sverige. WHO har beskrivit att ingen är handikappad, men funktionsnedsättningar kan ge upphov till handikapp i vardagen om omgivningen inte stödjer individen.

Det viktiga är inte hur funktionsnedsättningen ser ut, utan hur den påverkar delaktighet i de aktiviteter som är viktiga för personen. Ingen är eller ska vara sin sjukdom. Våra ortopedingenjörer, ortopedtekniker och övrig personal har som jobb att se till att exempelvis reumatiker får de hjälpmedel som de behöver så att delaktigheten i samhället påverkas så lite som möjligt. Kelly O’Neill skrev: ”Jag lovar att RA inte kommer att ta det bästa av mig. Det kommer inte ta min tid och min beslutsamhet. Jag SKA njuta av det jag älskar och inte prioritera något annat!” Den inställningen vill vi stödja! När du kommer till oss så beskriv vad du vill göra, inte bara vad problemet/smärtan är.

Frida Lanzaro
Marknadsföringskoordinator, OTB

Våra medlemmar jobbar ständigt med problemlösning tillsammans med patienter för att skapa en bättre vardag, tillsammans vill vi skapa möjligheter för just dig att leva lite mer som du önskar – det är vår vision!

Tillgänglighet för dig

Simon Ramstrand
Branschdirektör, OTB

Precis som allt annat i samhället så styrs även ortopedteknik av regler och ekonomiska ramar som inte alltid är lätt att ha koll på. Dels finns det hos Socialstyrelsen riktlinjer för hur vård ska bedrivas och på vilka premisser, men i Sverige har vi också regionalt självstyre som gör att de praktiska tillämpningarna skiljer sig åt. Vi på OTB strävar efter ett jämlikt Sverige där alla har rätt till samma hjälp oavsett var man bor, men än så länge finns det tyvärr variationer gällande tillgång till hjälpmedel.

Ortopedtekniska branschen

Ortopedtekniska Branschrådet representerar ca 50 ortopedtekniska enheter, både privata och offentligt drivna, som är spridda över hela Sverige. Dessutom ingår ett 20 tal leverantörsföretag i branschföreningen, vilka förser de ortopedtekniska serviceföretagen med hjälpmedel, material och specialistkunskap. Våra medlemmar står för mer än 90% av de ortopedtekniska insatser som görs i Sverige. Att jobba inom ortopedteknik är att ha ett fantastiskt givande arbete. Du får varje dag kombinera problemlösning med teknik och samarbeten med patienter och andra sjukvårdsprofessioner. Vi skulle dock behöva vara fler. Branschen skriker efter folk som vill ta upp facklan och bli en del av denna lilla, men så viktiga, del av svensk sjukvård! 

Utbildningar inom ortopedteknik finns på Jönköping University och är du eller någon i din närhet intresserade så läs mer på www.ot-branschen.se.

Med en önskan om allas delaktighet i vårt samhälle.

Next article