Skip to main content
Hem » Folkhälsa » Fem viktiga frågor om godartad prostataförstoring
Prostataförstoring
Prostataförstoring

Fem viktiga frågor om godartad prostataförstoring

Prostataförstoring
Prostataförstoring
Foto: Shutterstock

Prostatan är varje mans vän och viktig för fortplantningen, men kan lätt förvandlas till en ovän när den växer i storlek med åldern. Störd nattsömn, svag urinstråle, efterdropp, urinträngningar och en ständig jakt på toaletter är vanliga symtom på godartad prostataförstoring. Det är vanligt bland män över 60, men besvären går att behandla och lindra.

Godartad prostataförstoring är en förväntad del av åldrandet för många män, men man har mycket att vinna på att lära känna sin prostata. Vi bad docent Magnus Grabe besvara de vanligaste frågorna.

Magnus Grabe

Docent i urologi

Foto: Privat

Vad är prostatan och vad har den för funktion?

–Prostata är en körtel som ingår i mannens könsorgan. Den producerar viktiga substanser som tillsammans med sädescellerna och sekretet från sädesblåsorna utgör sädesvätska. Prostata är belägen under och i direkt kontakt med urinblåsans botten där denna går över i urinröret och innesluter dess övre del. 

Vilka är de vanligaste symtomen på godartad prostataförstoring?

–När prostata växer innebär det en relativ förträngning av urinrörets övre del och även att den trycker upp botten av urinblåsan. Vanliga symtom är igångsättningssvårigheter, svag urinstråle, känsla av ofullständig tömning av urinblåsan, vattenkastning i flera portioner och efterdropp, trängningar och behov att snabbt komma till toaletten, behov att krysta för att tömma urinblåsan och störd nattsömn. 

Är det farligt?

–Godartad förstoring av prostata är i sig själv inte farligt, och symtomen kommer oftast smygande. När man märker av att det blir svårare att tömma blåsan, beroende på ett ökat hinder i urinröret i kombination med svagare blåsmuskel, kan det leda till permanenta skador på urinblåsan, infektioner och även i förlängningen njursvikt. En prostataförstoring kan även dölja prostatacancer.

Kan man göra något åt det?

–Besvären kan delas upp i milda, måttliga och svåra. Vid milda och måttliga symtom som bedöms bero på godartad prostataförstoring finns det medicinsk behandling. Det finns i princip tre typer av läkemedel. Den första relaxerar blåsbotten och urinrör; den andra minskar aktiviteten i prostata som förväntas minska i storlek; den tredje är växtextrakt såsom pollenextrakt som hämmar inflammation i prostata. Vid svårare symtom kan utredning och kirurgisk behandling övervägas.

När bör man kontakta läkare?

–Det är individuellt och beror på ålder och omständigheter. Om man får känslan av att urinblåsan inte tömmer sig, om det är svårt att komma i gång med vattenkastningen, om det tillkommer tecken på en urinvägsinfektion bör man definitivt söka vård. Det gäller också om symtomen tillkommit på kort tid, att det skett en plötslig försämring av symtomen, eller att det förekommer blod i urinen.

Bli vän med din prostata

CERNITOL NOVUM är ett av världens mest använda läkemedel vid godartade prostatabesvär. Läkemedlet är receptfritt och innehåller pollenextrakt med antiinflammatoriska egenskaper. En lättsvald tablett tre gånger per dag kan göra blåstömningen lättare och minska de ofrivilliga kisspauserna – effekten uppnås gradvis och det kan ta upp till tre månader innan full effekt uppnås.

Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information, se fass.se. Kontakta läkare innan behandling för att inte missa eventuell bakomliggande allvarlig sjukdom. Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än sex månader ska läkare kontaktas för förnyad bedömning.

Next article