Skip to main content
Hem » nyheter » Ny utbildning ska förebygga ålderism i samhället
Sponsrad

Ålderism gör mycket skada i samhället. Den kan göra att människor förlorar självkänsla och självförtroende, vilket i förlängningen kan leda till försämrad hälsa. I projektet Attityd 65 Plus arbetar man för att synliggöra och motarbeta ålderism, baserat på seniorers egna erfarenheter. Bakom projektet står SPF Seniorerna Tyresö och Allmänna Arvsfonden.

Sveriges drygt två miljoner seniorer kan bidra med bland annat kompetens, arbetskraft och ideellt arbete. Ålderism innebär att seniorer slentrianmässigt tillskrivs sådant som uppfattas som negativa egenskaper. De betraktas som avvikande och annorlunda jämfört med yngre människor och till viss del som mindre värda än andra åldersgrupper.

Attityd 65 Plus är en kraftsamling som både utbildar och ger seniorer verktyg för att hantera ålderism.

–Så fort du fyllt 65 ingår du i ett stereotypt synsätt, som identifierar dig som behövande och kostsam. Inget kunde vara mer fel. Över 2 miljoner av oss sköter sig helt och hållet själva och representerar hela samhällsskiktet. Detta vill vi medvetandegöra kring med vår kostnadsfria utbildning, som blir klar till hösten, säger Ewa Kardell, ordförande i SPF Seniorerna Tyresö och projektledare för Attityd 65 Plus.

Ewa Kardell
Ordförande SPF Tyresö & projektledare.

Seniorer är en viktig resurs

Den utbildning som är under framtagande syftar till att synliggöra ålderismen i samhället samt att peka på dess effekter och ge exempel på vad man kan göra för att minska och förebygga den. Utbildningen baseras på seniorers egna upplevelser och de stereotypa föreställningar som 65 plussare utsätts för enbart på grund av sin ålder.

–Merparten av dagens seniorer är pigga, aktiva och vill bidra till samhället. Vi vill visa att människor över 65 är en resurs och inte en belastning. Vi vill också förändra den rådande attityden till människor över 65 år. Att motverka ålderism handlar bland annat om konsten att bemöta äldre utan att förminska dem. Ålder är inte en siffra, det är en attityd. Ambitionen är att vår utbildning ska spridas både till seniorer, vårdpersonal och allmänheten, säger Ewa Kardell.

Next article