Skip to main content
Hem » nyheter » 5 saker alla män bör veta om inkontinens
urininkontinens

5 saker alla män bör veta om inkontinens

I samarbete med: Astellas Pharma
I samarbete med: Astellas Pharma

Över en halv miljon svenskar* lider av inkontinensbesvär, vilket ofta får konsekvenser för både hälsa och livskvalitet. Därför är det viktigt att få nödvändig kunskap om problemet – för det finns hjälp att få. Här är 5 saker man behöver veta om inkontinensbesvär.

Svara på 5 snabba frågor för att ta reda på om det är du eller din blåsa som bestämmer. Du får svaret direkt!

1. Man är inte ensam

Långt ifrån alla vill prata om att de lider av överaktiv urinblåsa, men faktum är att man inte behöver känna sig ensam om problemet. Hela 500 000 svenskar lider av överaktiv urinblåsa, och i åldersgruppen över 65 år har 1 av 4 besvär*. Eftersom problemet är så pass utbrett betyder det att sjukvården har god kunskap om inkontinens och har effektiva sätt att behandla besvären.

2. En snabb kontroll kan göra stor skillnad

Att kontakta läkare är första steget för att få bukt på problemet. Många män drar sig för att uppsöka läkare om man lider av inkontinens, men faktum är att man kan få hjälp som bidrar till betydligt bättre livskvalitet.

Under kontrollen får man fylla i ett formulär för sina dryckes- och urineringsvanor. På så sätt kan man bedöma vilken typ av inkontinens man lider av, samt vilken behandling som behövs. Många män blir positivt överraskade över hjälpen de faktiskt kan få. En snabb kontroll hos läkaren kan göra stor skillnad!

3. Två typer av inkontinens

Det finns fler än en form av inkontinens ­– och man skiljer mellan ansträngnings- och trängningsinkontinens. Många lider av en kombination av dessa två former. Lyckligtvis finns det behandling för båda typerna av inkontinens i Sverige.

Ansträngningsinkontinens innebär att man inte kan hålla tätt när trycket på bäckenbotten och urinblåsan blir för högt. Det kan till exempel innebära att det rinner ut lite urin när man nyser, hostar eller är fysiskt aktiv. Ett typiskt tecken är att det kommer små skvättar urin utan att man känner sig kissnödig.

Vid trängningsinkontinens känner man istället ett akut behov av att kissa och har svårt att hålla sig, vilket kan leda till ofrivilligt urinläckage. Det beror på ofrivilliga sammandragningar av blåsmuskulaturen som man inte klarar av att hämma.

Svara på 5 snabba frågor för att ta reda på om det är du eller din blåsa som bestämmer. Du får svaret direkt!

4. Tro inte på myter

Det finns flera myter om överaktiv urinblåsa som gör problemet till ett ännu mer tabubelagt ämne bland män. Man bör definitivt inte tro på dem.

Till exempel stämmer det inte alla män som lever med inkontinens och överaktiv urinblåsa tvingas bära blöjor resten av livet. Det är inte heller sant att kirurgi är den enda tillgängliga behandlingen för män med inkontinensbesvär.

5. Påverkar livskvaliteten

Obehandlad inkontinens kan få stora konsekvenser på hälsa och livskvalitet. Studier visar att personer som lider av inkontinens är mer deprimerade och socialt isolerade än andra. Det kan till exempel innebära att man är rädd för att kissa på sig när man är bland folk, och undviker därför sociala sammanhang.

Om man känner igen sig i att besvär med överaktiv urinblåsa påverkar vardagen och livskvaliteten är det en god idé att uppsöka läkare. Det finns behandling att få, som garanterat kommer göra att både livskvalitet och välmående kommer förbättras.

Svara på 5 snabba frågor för att ta reda på om du lider av överaktiv blåsa. Du får svaret direkt!

*Källa: SBU. Rapportnr: 143 & 219

URO_2020_0021_SE 11.2020

Next article