Skip to main content
Hem » nyheter » Modus Therapeutics utvecklar läkemedel med mångmiljardpotential
Sponsrad

Modus Therapeutics utvecklar revolutionerande behandlingsalternativ inom områden som representerar stora medicinska behov, med en marknadspotential i mångmiljardklassen. Modus Therapeutics befinner sig i slutförberedelserna inför en klinisk fas II-a studie inom den globala folksjukdomen anemi med njursjukdom.

Modus Therapeutics vill utveckla sin läkemedelskandidat sevuparin till att kunna hjälpa vid en rad medicinska tillstånd som bland annat präglas av allvarlig systemisk inflammation eller kronisk inflammation med anemi, där dagens behandlingsalternativ är otillräckliga.

Modus Therapeutics läkemedels-kandidat sevuparin har potential att i framtiden kunna bidra till behandlingen av den typ av blodbrist eller anemi som patienter med njursjukdom kan utveckla. Sevuparin har visat lovande effekter både på blodvärden och njurstatus i en njursjukdomsmodell. För närvarande befinner sig Modus Therapeutics i slutfasen av förberedelserna inför en klinisk fas II-a studie inom anemi med njursjukdom. Både anemi och kronisk njursjukdom utgör var för sig globala hälsoproblem där cirka 2,3 miljarder människor jorden runt, eller en 1/4 av jordens befolkning drabbas av anemi och ungefär 1/10 av kronisk njursjukdom (svårighetsgrad 3-5). Modus Therapeutics har i tidigare kliniska program genomfört flertalet studier med sevuparin, vilket genererat robusta kliniska säkerhetsdata. Dessa utgör en viktig grund även för de planerade kliniska studier som avser utvärdera sevuparins effekter för behandling av patienter med njursjukdom och anemi, samt i patienter med sepsis.

– Sjukdomsindikationen inom kronisk njursjukdom är ett mycket bra komplement till vår utveckling inom sepsis eftersom det är ett mer moget område både vetenskapligt och marknadsmässigt, vilket innebär lägre risk inom båda områdena. Samtidigt finns stora kvarvarande medicinska behov som behöver tillfredsställas, vilket medför en hög kommersiell potential. Vi identifierar den adresserbara marknaden för sevuparin i CKD/Anemi som anemi i CKD för nivå 3-5. Detta estimeras omfatta mer än 7 miljoner patienter för de sju stora marknaderna under 2038, vilket utgör en potentiell miljardmarknad, säger Modus Therapeutics vd John Öhd.

Mellan fem och tio procent av världens befolkning beräknas vara diagnostiserad med njursjukdom. Mellan tio och femton procent av dem har anemi.

– Många patienter med njursjukdom och anemi tenderar att successivt bli allt mindre mottagliga för standardbehandlingen, vilket innebär ett behov av ökad dos standardterapi. Det medför bland annat en ökad risk för komplikationer. I det här sammanhanget skulle sevuparin kunna fylla en viktig funktion, säger John Öhd.

Next article