Skip to main content
Hem » nyheter » Migrän? Det finns mycket hjälp att få!
Folkhälsa

Migrän? Det finns mycket hjälp att få!

Cirka 15 procent av Sveriges befolkning har migrän, vilket innebär att drygt 1.5 miljoner svenskar har haft det under det senaste året. Det är en neurologisk sjukdom som är både underdiagnostiserad och underbehandlad. Den svåraste formen, kronisk migrän, har stor inverkan på individens familjeliv, fritid och produktivitet på jobbet.

Individer som har migrän upp till 14 dagar per månad har episodisk migrän, vilket är vanligast. Individer med minst 15 huvudvärksdagar per månad har kronisk migrän, en svårare form som ofta har långtgående inverkan på livskvaliteten. Mellan 1 och 2 procent av Sveriges befolkning har kronisk migrän.

Mattias Linde
Professor i neurologi och medicinskt ansvarig överläkare på Regional Migränmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Personer med migrän och som inte kan hantera situationen på egen hand rekommenderas att söka sig till primärvården. De som har episodisk migrän kan oftast klaras av där, medan den som har kronisk migrän kan behöva remitteras vidare till specialistvården.

–Eftersom migrän i många fall har så stor påverkan på livet i övrigt så är det dessvärre inte ovanligt att migränpatienter även drabbas av mental ohälsa så som depression och sömnstörningar, säger Mattias Linde, professor i neurologi och medicinskt ansvarig överläkare på Regional Migränmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nya alternativ för behandling förändrar livet för migränpatienter

För ett par år sedan lanserades de första migränspecifika läkemedlen för patienter med kronisk migrän. Dessa läkemedel används regelbundet och blockerar de protein som frisätts i hjärnan och runt blodkärlen i samband med en migränattack. Denna läkemedelskategori finns numera även i tablettform. Många migränpatienter ordineras i första hand olika typer av värktabletter som ofta hjälper i stunden, men som sällan kan tas så ofta som man skulle önska eftersom de på sikt kan orsaka mer huvudvärk.

Egenvård kan göra stor skillnad

–Tonvikten bör vid frekvent eller kronisk migrän ligga på basal förebyggande behandling. Migrän är till hälften genetisk betingat och orsakas till hälften av miljöfaktorer, exempelvis stress. Utöver läkemedel så kan egenvård ofta ha en positiv inverkan. Forskning visar exempelvis att fysisk aktivitet kan minska risken för migränanfall. Det finns även evidens för att avslappningsövningar, meditation, yoga och akupunktur kan förebygga migränanfall, säger Mattias Linde.

Han har varit med och utvecklat Migränappen, en app som hjälper användaren att få en större förståelse för sin migrän och därigenom kunna påverka den mer. Appen är kostnadsfri och tillgänglig i hela Sverige. Migränappen ger bland annat råd kring evidensbaserad egenvård.

–Att samtala med någon om stress är ytterligare en faktor som kan hjälpa personer med migrän. Det kan antingen vara någon i sjukvården eller en kompis, släkting eller liknande, säger Mattias Linde avslutningsvis.

Next article