Hem » nyheter » Lokal expertis och nordisk räckvidd
Sponsrad

Det finns mängder av vassa konsultföretag inom life science-sektorn med spetskompetens inom ett specifikt område. Nordiska PharmaRelations sticker ut genom att hålla kunden i handen under hela processen, från etablering och lansering till expandering. 

När ett läkemedelsföretag vill in på den nordiska marknaden, kan behoven spänna över ett stort område. Från marknadsanalys och prissättning, till kliniska studier och rapportering av biverkningar. Inte minst är rekrytering av exempelvis säljare en central del i processen. Det vet konsultföretaget PharmaRelations, som bistår sina kunder med kunskap i alla led.

De regulatoriska kraven på världens marknader har ökat, då gäller det att kunna sin sak.

Fredrik Anjou

Där har vi expertkompetensen. Lika viktig är den kommersiella sidan för att nå ut med sin produkt. Vi tillsätter rätt person på rätt plats och i rätt tid för att främja kundföretagets utveckling, säger Fredrik Anjou, vd på PharmaRelations.

Från ax till limpa

Från början var PharmaRelations ett renodlat rekryteringsbolag, men tillhandahåller nu även konsulter. Dessa kan hjälpa kunder på heltid eller deltid beroende på behov. Kunden kan även outsourca delar av sin verksamhet till PharmaRelations. Detta sammantaget gör att företaget nu har en tillväxttakt på 30 procent varje år. Företaget är en partner till life science-bolag verksamma inom läkemedel, medtech och biotech. 

– Vi är Nordens bredaste kompetenshub för life science-frågor, en fullservicepartner som täcker kundföretagets kunskapsglapp. 

Uppdrag i alla storlekar

Fördelen med en så kallad one-stop-shop är att kunden får samlad kompetens hos en partner, jämfört med att ta in flera konsulter. Det betyder inte att man behöver köpa in många tjänster.

– Kunden kan välja att anlita PharmaRelations på timbasis eller för ett större projekt som löper under flera år. För oss är det viktigt att sälja förtroende. Vi är ödmjuka inför det faktum att över 200 verksamheter har valt oss och kontaktar oss på nytt när de ställs inför nya utmaningar, säger Fredrik Anjou.

Fredrik Anjou

Vd, PharmaRelations

En stabil arbetsgivare

PharmaRelations har kontor på sju orter i Norden. Av de 260 medarbetare är en stor andel uthyrda till kunderna. Det gör företaget, enligt Fredrik Anjou, till en dynamisk arbetsplats.

– Vi kan erbjuda nya utmaningar och nya uppdrag till våra anställda. Det upplever många som spännande och attraktivt. Vårt humankapital är det viktigaste vi har. Tack vare vår stora kundbas är vi en stabil arbetsgivare som skapar möjligheter för våra medarbetare att utvecklas i olika företag med olika kulturer. Vi strävar efter att vara den mest eftertraktade arbetsplatsen inom life science i Norden, det har vi en stor möjlighet att bli. Vi har inte nått de allra högsta resultaten i GPTW*-certifiering än, men det är vår absoluta ambition.

Om PharmaRelations

Kontor: Sju kontor i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
Kundbas: 205 företag per år.
Medarbetare: 260 i norden.
Försäljningen: 209 miljoner kronor under 2021
Kundlojalitet enligt NPS (Net Promoter Score): 60
Utmärkelser: Utsedd vid sju tillfällen till Dagens industri Gasellföretag och vid ett tillfälle som danska BørsensGasellföretag, en rankning av det respektive landets mest framgångsrika företag.
*GPTW delar varje år ut kvalitetsutmärkelsen ”Great Place to Work” baserad på resultat i medarbetarundersökningar. PharmaRelations har blivit certifierade i Sverige, Danmark och Finland. Resultaten används för att se förbättringspotential och kunna attrahera de bästa konsulterna.

Nästa artikel