Hem » nyheter » Innovativt svenskt läkemedel för RA-patienter
Sponsrad

Reumatoid artrit, RA, är en kronisk inflammatorisk folksjukdom med miljontals diagnostiserade patienter runtom i världen. Behovet av nya behandlingar för dessa patienter är omfattande. För denna grupp utvecklar nu det Malmöbaserade bolaget Cyxone en ny kategori läkemedel med en unik verkningsmekanism med potential att ha stor inverkan på RA-patienters livskvalitet.

De läkemedelsbehandlingar som RA-patienter erbjuds genererar ofta biverkningar, exempelvis svårartad ryggsmärta och magproblem. Statistiken säger dessutom att drygt femtio procent av RA-patienterna inte har någon nytta av de  läkemedel som vanligtvis förskrivs i sjukdomens tidiga faser. Det är angeläget att dessa patienter får tillgång till nya behandlingsalternativ i sjukdomsförloppets tidiga faser, säger Carl-Magnus Högerkorp, vd på Cyxone.

Carl-Magnus Högerkorp

Vd, Cyxone

Foto: Rebecca Gustafsson

Till skillnad mot många andra preparat på marknaden är Cyxones läkemedelskandidat inte ett biologiskt läkemedel. Fördelen med detta är att patienterna inte riskerar att utveckla immunitet mot behandlingen och samtidigt undvika injektioner.

– En behandling i tablettform ger patienterna större frihet att själva ta kontroll över sin sjukdom. Vår vision är att utveckla behandlingsformer som ska kunna skjuta upp eller helt förebygga patientens behov av biologiska läkemedel och märkbart förbättra patienternas livskvalitet. 

Behandlar grundorsakerna

Makrofager är en typ av cell som spelar en viktig roll i kroppens immunsystem. I 20 års tid har vetenskapen känt till sambandet mellan överaktiva makrofager och uppkomsten av RA. Cyxones läkemedel kan bli först på marknaden att inrikta sig på att specifikt dämpa inflammatoriska makrofager.

– Vårt preparat utvecklas för att slå mot orsakerna till RA och verkar betydligt bredare än andra läkemedel på marknaden.

Cyxones läkemedelskandidat befinner sig för närvarande i en fas 2B-studie och har väckt stort intresse bland globala läkemedelsbolag.

Nästa artikel