Skip to main content
Hem » nyheter » Ljus i tunneln för migränpatienter i hela landet
Sponsrad

Migrän som drygt 1,4 miljoner svenskar lider av är mer än bara lite huvudvärk och leder till produktionsbrottfall som beräknas kosta samhället årligen cirka 5 miljarder. Genom den digitala specialistvårdgivaren Migränhjälpen får patienter oavsett hemvist neurologisk bedömning av sina besvär samt löpande stöd, rådgivning och behandling för att både förebygga och lindra anfallen.

Ett migränanfall är ett mycket handikappande tillstånd med intensiv huvudvärk, ljus- och ljudkänslighet eller illamående som följd.

Ofta förvärras anfallet av rörelse vilket tvingar patienten till sängliggande tillstånd i ett mörkt rum från timmar upp till flera dagar i sträck.

Enligt Världshälsoorganisationen är kronisk migrän en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna i världen, på samma nivå som tetraplegi (förlamning i armar och ben) och psykossjukdomar.

Brist på neurologer och långa väntetider

I Sverige finns ungefär 200 000 personer med kronisk migrän. Många patienter vittnar om en lång kamp, inte bara mot en svår sjukdom, utan även mot “systemet” med till exempel långa väntetider och en stor brist på neurologer.

I vissa regioner tas migränpatienter bara emot i begränsad omfattning eller inte alls.

Det innebär att endast en bråkdel av de svårast sjuka med migrän får tillgång till en specialiserad vård med förebyggande insatser, medicinering eller symptomhämmande behandlingar som de har rätt till. 

Åsa Cidh
Chefsläkare, Migränhjälpen

–Vi har i media under hösten sett flera individer som förtvivlat berättat om sina personliga vårdresor, där man under många år stått helt utan adekvat stöd och behandling, en bild som delas av Migränhjälpen. Jag har vid flera tillfällen mötts av patienter som kämpat mot sin migrän i upp mot 30-40 år, säger Åsa Cidh, chefsläkare på Migränhjälpen. 

Det finns hjälp att få

Utöver de typiska symptomen kan kronisk migrän även ha en stark inverkan på den psykiska hälsan och ta sig uttryck i form av depression och ångest. Genom en strukturerad uppföljning i kombination med läkemedel och livsstilsförändringar kan dock de flesta patienter över tid se en markant förbättring av sitt tillstånd.

Sedan starten år 2020 har mer än 9 000 patienter fått hjälp med sina besvär hos Migränhjälpen.

Väntetiden är oftast bara några dagar och teamet består av ett tjugotal neurologer, allmänläkare och sjuksköterskor. Migränhjälpen tar både emot patienter helt digitalt samt på remiss till sin fysiska mottagning på Gamla Karolinska i Stockholm. 

–När man får höra att patienten fått livet tillbaka och även blivit av med andra relaterande sjukdomar efter att ha hittat och fått hjälp av Migränhjälpen blir det tydligt hur viktigt vårt arbete är, avslutar Åsa Cidh.

Next article