Skip to main content
Hem » Folkhälsa » Misstänkt tidig Alzheimers kan upptäckas med hjälp av digital utredning hemifrån
Sponsrad

Minnesmottagningen.se är världens första digitala mottagning som kan erbjuda hjälp för personer som upplever så kallad kognitiv svikt. Detta kan yttra sig som minnesproblem eller försämrad orienteringsförmåga vilket kan vara orsakat av en underliggande sjukdom. I det fall det finns en sjukdom är tidig diagnos avgörande för att få korrekt stöd och behandling. 

Via Minnesmottagningen.se  finns möjligheten att hemifrån få en initial läkarbedömning baserad på digitala tester och utvärdering som annars genomförs manuellt på vårdcentral eller sjukhus. 

– Att genomföra en utredning i sin egen hemmiljö utan andra stressande faktorer som stör, kan vara ett bra sätt att närma sig den eventuella oro som många känner vid upplevda minnesbesvär.  Att då kunna utföra en minnestestning med en snabb återkoppling från personer som har erfarenhet att tolka sådana tester är till stor hjälp för många, säger dr. Yvonne Freund, Medicinskt ansvarig, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Dr. Yvonne Freund

Medicinskt ansvarig Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Foto:Universitetssjukhuset Örebro

Du börjar med att svara på frågor om din situation och hälsa, för att sedan göra det kognitiva test som används för att utvärdera olika specifika förmågor i hjärnan. Även anhöriga kan bidra med sina perspektiv för en bedömning genom att fylla i en anhörigenkät. Resultaten analyseras av specialistläkare som ger ett skriftligt utlåtande, och om nödvändigt, stöd för hur du ska få vidare utredning och stöd. Utöver stöd med utredning finns också tips och vägledning för att hålla hjärnan frisk.

Verktyget är utvecklat av det svenska företaget Geras Solutions tillsammans med flera aktörer inom vården och har med goda resultat, testats kliniskt vid bla. Karolinska Universitetssjukhuset. Nu användas också verktyget inom ett flertal sjukvårdsregioner i Sverige. I samarbete med ett forskningskonsortium lett av Karolinska Institutet utformas också utökade metoder för tidigare diagnostik och individanpassad behandling. Initiativet är världsunikt och en målsättning är att på sikt etablera en ny digital standard för utredning av kognitiva sjukdomar. 

Next article