Skip to main content
Hem » nyheter » Kliniska läkemedelsprövningar driver på den medicinska utvecklingen i Sverige
Sponsrad

Sverige har länge varit en ledande forskningsnation där Life Science står högt upp på agendan inom både politiken, näringslivet och akademin. Läkemedelsbolaget MSD ser Sverige som en viktig marknad för medicinsk utveckling och lägger en stor del av sina kliniska prövningar här. Ett viktigt bidrag för att driva på den medicinska utvecklingen nu och i framtiden. Ishrat Habib är ansvarig för kliniska studier på MSD i Sverige och hon har arbetat inom läkemedelsbranschen i olika roller i över tjugo år.

Vi på MSD är väldigt stolta över att vara ett av de stora läkemedelsföretagen som investerar mycket i forskning i Sverige. För närvarande har vi cirka 60 aktiva studier, med drygt 200 patienter som deltar på 80 kliniker landet över. Ett arbete vi vill fortsätta med och kunna utöka i framtiden för att kunna säkerställa att alla patienter får tillgång till innovativa mediciner.

Men det bedrivs allt färre företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar i Sverige och Ishrat menar att den nedåtgående trenden bland annat är ett resultat av bristande genomförandekapacitet i kombination med för låg kompetensförsörjning och ett komplicerat regelverk.

– Sverige har stora utmaningar med att nå de utsatta målen för kliniska prövningar och många gånger tar det längre tid att starta upp en studie här. Det gör tyvärr att företag lägger studier i andra länder.

Varför är det så viktigt med kliniska prövningar i Sverige?

– Den absolut viktigaste anledningen att genomföra kliniska prövningar är att kunna ge befolkningen tillgång till nya, innovativa behandlingar. MSD lägger stora resurser på prövningar och arbetar aktivt för att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Sverige har en högkvalitativ forskningsinfrastruktur och ett bra sjukvårdssystem med högutbildad personal. Vi har dessutom en befolkning som är digitalt mogna och kan ta till sig ny teknik, vilket gör det möjligt att genomföra prövningar i olika format, både på plats och decentraliserat. Något vi måste fortsätta ta vara på.

För att säkerställa fortsatta satsningar på företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige ser Ishrat en rad möjliga åtgärder.

– Vi har inte samma förutsättningar för kliniska prövningar som i andra länder.  Arbetet genomförs i regel av sjukvårdspersonal utöver deras vanliga jobb, vilket gör att det inte alltid får den prioritet som önskas. Att införa ytterligare incitament för att uppmuntra till forskning, samt tillsätta administrativa roller i komplement till ex. forskningssköterskor skulle ge personalen möjligheten att avsätta mer tid och resurser till forskning.

– Sverige har alla förutsättningar att optimera systemet för kliniska prövningar och vi på MSD kommer fortsätta prioritera arbetet med kliniska prövningar i Sverige och jobba för att alla patienter ska få tillgång till det allra senaste inom medicinsk utveckling.

Next article