Skip to main content
Hem » nyheter » Islossning för vårdutveckling – om vi tar chansen!
Framtidens Sjukvård

Islossning för vårdutveckling – om vi tar chansen!

Länge har det känts som att det finns ett antal orubbliga hinder för alla oss som vill driva utveckling för framtidens sjukvård. Är det inte legala hinder som gör allt omöjligt, så har det saknats tydliga beslutsmandat, pengar eller mod att pröva något nytt. Vissa frågor har varit så djupfrysta att många givit upp tanken på att det ska lossna – men nu händer det!

Låt mig ge några exempel på varför det finns all anledning att känna hopp om vi under 2024 och kommande år kan ta stora steg framåt för en mer innovativ sjukvård – förutsatt att vi alla tar den möjlighet som ges och bidrar till att förflytta frågorna framåt.


Daniel Forslund
Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna


Legala hinder tas bort

För den digitala utvecklingen i vården har den juridiska snårskogen varit så tät att de flesta nödvändiga nya tjänster som patienter och personal skulle behöva aldrig ens har blivit införda. Nu börjar hindren luckras upp, och ett omfattande lagstiftningsarbete pågår både på europeisk och nationell nivå för att skapa en mer modern och trygg reglering av hur vårdens data kan skapa nytta. Äntligen kan vi använda internationella molntjänster, och förslag på en ny nationell lagstiftning för hur hälsodata kan användas för att forska och förbättra vårdens förmågor ligger nu på regeringens bord.

Teknikskulden investeras bort

I 13 av landets 21 regioner planeras det för ett historiskt omfattande teknikskifte, när uråldriga journalsystem skrotas för att ersättas med betydligt modernare plattformar som är anpassade för dagens digifysiska vård. I över 20 år har nivån på investeringar i vårdens digitala infrastruktur legat nästan stilla, men nu äntligen görs de miljardsatsningar som behövs sedan länge. Redan i slutet av året kommer detta börja märkas i vårdens vardag.

Trafikregler för vårdens datadelning

Regeringen har aviserat att staten nu ska ta en betydligt starkare och tydligare roll för att skapa likvärdiga villkor för vården i alla delar av landet, och just avsaknaden av gemensamma principer för hur informationen ska följa patienten mellan olika vårdgivare och IT-system är ett huvudfokus. Tidigare är det som att vi köpt in bilar men inte bestämt några nationella trafikregler, vilket gör att trafiken stoppar vid regiongränsen.

Pusselbitarna ligger på bordet, men det är upp till oss att bygga ihop dem till en fungerande helhet. Och vi måste bygga tillsammans, för det är inte en aktör som ensamt kan lösa vårdens utmaningar. När staten, huvudmännen, vårdgivarna och leverantörerna arbetar tillsammans och drar åt samma håll, då kan vi förflytta berg!

Next article