Skip to main content
Hem » Forskning » Så kan Nanologica effektivisera tillverkningen av insulin
Sponsrad

Antalet diabetiker i världen ökar hela tiden och i framför allt Asien har många inte råd med insulin. Nu hoppas Nanologica kunna bidra till att sänka priset. Bolagets silika, som renar insulinet, kan i vissa fall sänka insulintillverkarnas kostnad för rening av insulinet med 50 procent. 

Vår grundteknik och förmåga att tillverka silika sparar pengar inom läkemedelsproduktion. Vilket är jätteviktigt för behandlingen av diabetiker framförallt i Asien, säger Andreas Bhagwani, vd på Nanologica. 

Om ungefär 25 år tror man att antal diabetiker har fördubblats runt om i världen. Det är huvudsakligen i Asien det ökar. Där är långt ifrån alla patienter behandlade eftersom insulin inte finns tillgängligt till ett tillräckligt lågt pris. Det är dock på väg att bli förändring på den fronten. Nanologica kan med sin silika effektivisera tillverkningen av insulin på flera sätt. I förlängningen kan det göra medicinen billigare, vilket i sin tur kan rädda liv. 

– Vår nyckelmarknad är de platser i världen som inte har tillgång till insulin av kostnadsskäl. Vi har en grundteknik som vi har forskat på väldigt länge. Den kan användas vid rening av alla typer av diabetesläkemedel, säger Andreas Bhagwani. 

Andreas Bhagwani

Vd, Nanologica

Foto: Kate Gabor

Sänker produktionskostnaden 

Det finns lagstiftat att insulin ska ha minst 99,2 procents renhet när man injicerar det i kroppen. För att uppnå den renheten behöver insulinet renas flera gånger. Nanologica har visat att de kan nå en renhet på 99,5 procent genom att rena två gånger medan konkurrenterna behöver tre gånger. 

– Exemplet visar att våra produkter renar mer effektivt, vilket sänker produktionskostnaden. Att gå från tre till två reningar innebär massiva besparingar för våra kunder. Med färre reningscykler används dessutom mindre lösningsmedel vilket är bra ur miljösynpunkt, säger Andreas.  

Dessa produkter kan förhoppningsvis göra att fler diabetiker i Asien har råd med insulin. Reningstekniken som Nanologica använder sig av i framtiden kommer att göra nytta även vid andra typer av sjukdomar än diabetes.  

Next article