Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Utanförskap kan drabba oss alla
Tillbaka till samhället

Utanförskap kan drabba oss alla

Foto: Unsplash
tomas lindroos stadsmissioner

Tomas Lindroos

Ordförande, Sveriges Stadsmissioner

Foto: Privat

Det finns ett utanförskap som inte handlar om att vara ensam eller att känna sig udda. Det är ett strukturellt utanförskap på grund av ojämlika förutsättningar. Utanförskap som innebär att familjer inte har råd att låta sina barn delta i fritidsaktiviteter och skolutflykter. Barn som avstår från att gå på kalas för att de inte har råd att köpa present. Eller som aldrig bli bjudna för att de inte har råd att bjuda tillbaka.

Idag lever vart fjärde barn med skilda föräldrar. Att vara ensamstående förälder innebär en ökad risk för ekonomisk utsatthet. Utanförskapet kan drabba oss alla – om så bara under en period.

När utsattheten är ett faktum

Nyskilda är dessutom tillsammans med unga vuxna och nyanlända de som har svårast att få tillträde till bostadsmarknaden. Trångboddheten har på tio år mer än fördubblats i åldrarna upp till 40 år. Nästan var fjärde person bland dem som är födda utanför Europa är trångbodd. Trångboddhet innebär att inte kunna ta hem kompisar, inte kunna dra sig undan eller läsa läxorna i lugn och ro. Och där äldre med risk att smittas av covid-19 inte kan isoleras vid generationsboende.

När den ekonomiska utsattheten och utanförskapet pågått under en längre tid och inga andra resurser – sociala eller ekonomiska – finns att tillgå, finns en risk att inte kunna betala hyran. Hemlösheten är ett faktum. I Sverige lever idag drygt 33 000 personer i hemlöshet. Antalet barn i hemlöshet ökar, barn som lever i osäkra boendelösningar. För den som inte vet var hen ska sova nästa natt blir det omöjligt att fokusera på skolarbetet eller att söka jobb. Trångboddhet och hemlöshet får allvarliga konsekvenser på barn och ungdomars skolgång, hälsa och framtid. Utanförskapet går i arv.

Vägen tillbaka

Det kan gå så snabbt, när det väl börjar gå snett. Att skilja sig, bli arbetslös eller drabbas av en långvarig sjukdom är möjligen hanterbart var och en för sig. Men när allt händer samtidigt? Ekonomi, bostad, jobb, trygghet, sociala relationer, hälsa och samhällsinsatser är sammanlänkade. När det brister i flera av dessa välfärdsfaktorer samtidigt, då är risken att falla igenom stor. Att hamna i utanförskap.

Till Stadsmissionen kommer många för en varm måltid – ibland dagens enda mål mat. Att duscha och tvätta kläderna, vila och träffa andra i samma situation skapar trygghet, gemenskap och så småningom tillit.

Den är grunden till förändringsarbetet. För att ordna bostad, arbetsträna, bli delaktig. För att bryta utanförskapet.

Next article