Skip to main content
Hem » nyheter » Innovativ förpackning minskar plastanvändning inom vården
Sponsrad

En ny förpackningslösning har utvecklats för att bidra till att lösa de problem och utmaningar kring plastförpackningar som finns inom vården.

Stora mängder plast skapar sopberg

– Det används enorma mängder hygienprodukter inom vården, vilket bidrar till att bygga sopberg, säger Annika Ekström, Marketing & Brand Manager på Kiilto.

I höst lanseras en ny, miljövänligare förpackningslösning för hygien-produkter. Speciellt framtagen för professionella användare.

 – En genomgång av upphandlings-underlag från 16 av Sveriges regioner visade att det förbrukas uppemot 3 miljoner flaskor handsprit och tvål per år. Kiiltos nya förpackning är en innovativ lösning för handdesinfektion och tvål i påse, som är tänkt att komplettera de nuvarande förpackningarna. Men vår förhoppning är att de på sikt ska kunna ersätta de traditionella, hårda plastförpackningarna helt och hållet, menar Annika Ekström.

Annika Ekström
Marketing & Brand Manager på Kiilto

Nya förpackningen har flera fördelar

Den nya förpackningslösningen väger endast 16 gram, jämfört med den traditionella pumpflaskan som väger mellan 45-49 gram. Dessutom innehåller påsarna en större mängd jämfört med flaskorna.

– Totalt sett minskas användandet av plast med uppemot 60% om man byter ut pumpflaskorna i hårdplast mot den nya påslösningen. Om alla regioner skulle göra det här bytet sparas 118 ton plast per år, säger Annika Ekström.

Den nya förpackningen sitter i en metallhållare med arm, vilket möjliggör en hygienisk användning. Samtidigt är förpackningen lätt att byta och kräver inte några nya arbetssätt eller rutiner för vårdpersonalen. Dessutom har påsarna en bättre tömningsgrad och ger mindre avfall. Att påsarna tar mindre plats jämfört med de hårda förpackningarna gör att transporter både vid beställning, förvaring och avfallshantering minskar, vilket även det har en positiv inverkan på miljön.

– Vården kan vara med och själva påverka den gröna omställningen genom att efterfråga den här typen av lösningar, menar Annika.

Familjeföretag med lång tradition

Kiilto är en finsk familjeägd koncern som grundades 1919 och som dag finns i nio länder. De utvecklar, tillverkar och marknadsför kemiska industrilösningar inom fyra affärsområden, bygg, industriell limning och flamskydd, samt professionell hygien och konsumenthygien. De har med sina varumärken DAX och Kiilto Pro levererat hygienprodukter anpassade för svensk sjukvård i drygt 50 år och har högt satta miljömål.

– Kiilto har ett väldigt ambitiöst miljöarbete. Redan 2025 har vi som mål att 70% av förpackningsmaterialet som vi tillverkar ska vara antingen återanvändningsbara, förnybara, eller av återvunnet material. Det är det som driver Kiilto, att fortsätta utveckla produkter som hjälper till att minska avfall och bidra till den gröna omställningen, avslutar Annika Ekström.

Next article