Skip to main content
Hem » nyheter » Han vill minska hjärtrisken vid typ 2-diabetes
Folkhälsa

Han vill minska hjärtrisken vid typ 2-diabetes

Andreas Edsfeldt.

Personer med typ 2-diabetes drabbas oftare än andra av hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Malmöforskaren Andreas Edsfeldt undersöker en ny hypotes om varför det är så.

Risken att dö i en sjukdom som har med åderförkalkning att göra är mer än fördubblad hos personer med typ 2-diabetes jämfört med personer utan sjukdomen.

Malmöforskaren Andreas Edsfeldt, läkare på Hjärtkliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö och docent vid Lunds universitet, försöker hitta förklaringar och lösningar på problemet.

– Jag har jobbat många år i hjärtsjukvården. Under den tiden har jag träffat många patienter med diabetes. I många fall är diabetessjukdomen odiagnostiserad när patienten kommer in och vi upptäcker den i efterförloppet av en akut händelse såsom en hjärtinfarkt, berättar han.

Svårare att reparera

Akuta hjärt-kärlhändelser som hjärtinfarkt och stroke orsakas ofta av åderförkalkningsplack i blodkärlen. Av någon anledning orsakar placken oftare dessa akuta tillstånd hos personer med typ 2-diabetes.

– Teorin har länge varit att personer med typ 2-diabetes har mer inflammation i kärlväggen än andra. Men vår forskning pekar på att det snarare kan bero på en nedsatt förmåga att reparera de skador på kärlväggen som placken orsakar, säger Andreas Edsfeldt.

Hans forskargrupp kartlägger de molekylära processer som aktiveras när kärlen repareras, och han undersöker hur dessa processer förändras hos personer med typ 2-diabetes.

Nya läkemedel i sikte

Andreas Edsfeldt och hans kollegor använder en av världens största åderförkalkningsbiobanker som innehåller blod och åderförkalkningsplack från över 1 500 personer. Via biobanken kan de kartlägga biologiska processer i kärlväggen hos personer med och utan typ 2-diabetes.

Långsiktigt är målet att bana väg för nya läkemedel som stimulerar vävnadsreparationen hos personer med diabetes.

– Vi hoppas hitta specifika måltavlor för läkemedelsbehandling som kan återställa förmågan att reparera kärlväggen hos personer med typ 2-diabetes. En behandling som får åderförkalkningsplacken att stabiliseras och minskar risken för hjärt-kärlhändelser. Då har vi äntligen en behandling som specifikt riktar sig mot hjärt-kärlsjukdom vid typ 2-diabetes, säger han.

Under 2022 tilldelades Andreas Edsfeldt Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare från Hjärt-Lungfonden. Anslagssumman är 6 miljoner kronor uppdelat på tre år.

OM ATEROSKLEROS
Ateroskleros (åderförkalkning eller åderförfettning) är ett bakomliggande och bidragande tillstånd vid många sjukdomar och tillstånd på hjärt- och kärlområdet, exempelvis stroke, kärlkramp och hjärtinfarkt. Aterosklerotiska plack bildas av fetter, celler och proteiner som ansamlas kärlväggen.
En av de viktigaste orsakerna till ateroskleros är obalans i blodfetterna med för mycket LDL-kolesterol (”det onda kolesterolet”) och för lite HDL-kolesterol.

Next article