Skip to main content
Hem » nyheter » Full fart till sjukhuset!
Sällsynta diagnoser

Full fart till sjukhuset!

aorta illustration
aorta illustration
Illustration av K Toverud

Juha Hilljare var hemma i sin bostad i Göteborg när han för tre år sedan drabbades av en aortadissektion. Han kom lyckligtvis snabbt under vård vilket räddade hans liv. Idag är han nästan helt återställd och ordförande i patientföreningen: – Vi vill sprida kunskap om diagnosen, det är livsviktigt att veta hur man ska agera!

Vid en aortadissektion separeras kärlväggens inre skikt från det mellersta skiktet. Bristningen breder ut sig och en falsk blodkanal skapas. I den falska kanalen färdas blodet parallellt med den normala blodströmmen i aorta vars kärlvägg försvagas. Aortadissektion drabbar årligen cirka 400 personer i Sverige.

Beroende på typ, kan en dissektion även orsaka exempelvis stroke, skada på aortaklaffen eller på hjärtats kranskärl (typ A). Blodflödet till olika organ och kroppsdelar försämras eller hindras
(typ B). Båda tillstånden är livshotande och kräver omedelbar behandling.

Aortadissektion kan uppstå spontant, men det finns även flera bakomliggande riskfaktorer, till exempel Bikuspid aortaklaff och genetiska bindvävssjukdomar. Även åderför-fettning och högt blodtryck utgör riskfaktorer.

Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien har cirka 200 medlemmar i Sverige, Norge och Danmark, med merparten i Sverige. Vi välkomnar personer med Aorta Dissektion, Aorta Aneurysm eller andra närliggande aortasjukdomar. Vi vill underlätta för överlevare att träffas och vi vill öka kunskapen kring diagnosen Aorta Dissektion. Föreningens medlemmar kommunicerar i en sluten Facebook.

Next article