Hem » Framtidens sjukhus » Framtidens sjukhus finns de?
Framtidens sjukhus

Framtidens sjukhus finns de?

Foto: Shutterstock

Vi förflyttar oss idag från ett sjukhus-centrerat vårdsystem till en framtid där vården är mobil, digital och organiserad i ett komplext nätverk av nivåer, organisationer och funktioner på olika platser. Inte minst vi själva kommer att vara en del av sjukvårdssystemet.

Framtidens sjukhus klarar de utmaningarna?

I de flesta framtidsspaningar konstateras att sjukhusen kommer att finnas kvar, men frågan om hur framtidens sjukhus kommer att fungera och se ut är öppen, både ur ett organisatoriskt och fysiskt perspektiv. Diskussionen om framtidens sjukhus och dess former pågår därför intensivt i Sverige och internationellt.

Cristiana Caira Konstnärlig professor, Byggnadsdesign/ACE, Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

Cristiana Caira

Konstnärlig professor, Byggnadsdesign/ACE, Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

Foto: Oskar Allerby

Idag ska sjukhusen vara funktionella, effektiva, trygga, säkra, flexibla, generella, robusta, hållbara, erbjuda en god arbetsmiljö och kännetecknas av hemlika och välkomnande miljöer som har helande effekter. Att utforma sjukhus är därför en komplex utmaning, där många krav, ibland motstridiga, behöver sammanvägas genom dialogprocesser i multidisciplinära projektorganisationer. Utmaningen är stor!

Göran Lindahl Professor, Byggnadsdesign/ACE, Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

Göran Lindahl

Professor, Byggnadsdesign/ACE, Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

Foto:  Cecilia Hillman 

Hur kan en byggnad möta en snabb verksamhetsutveckling?

Att planera och bygga sjukhus kräver tid. Initialt sammanställer vården krav och behov inför beslutsprocesser som via projektering så småningom ska resultera i upphandling och produktion. När man sedan flyttar in ett flertal år efter att de första behoven noterats så saknas ibland ändå vissa funktioner då behoven har ändrats.

Med byggnader med livslängder på 50–100 år och verksamheter som förändras och omorganiseras vart 5–7 år så finns det en utmaning i att matcha en statisk, fysisk byggnad mot en verksamhet i snabb utveckling.

Framtidssäkring för en säker framtid

Framtidens sjukhusbyggnader måste därför planeras som framtidssäkra, de ska tåla och möjliggöra framtida förändringar. Men vilken vård kommer att bedrivas i framtidens sjukhus? Om man spanar in i framtiden, skulle de flesta svara att högteknologisk och högspecialiserad vård ska bedrivas på sjukhusen, med viss tillgång till sängar för heldygn- eller dagvård. Att bygga framtidssäkert kan därför tolkas som att bygga flexibelt så att framförallt de högteknologiska delarna av vården kan utvecklas och växa över tiden. Lokaler för högteknologisk vård passar dock inte nödvändigtvis för andra verksamheter. Dessutom, en byggnad som klarar av alla förändringar är mycket kostsam och därför inte sannolik, vare sig ur finansiella som hållbarhetsmässiga perspektiv.

Framtidens sjukhus är en del av verksamheten!

De senaste svenska och internationella sjukhusprojekten visar på en strävan efter att hitta en väl avvägd och pragmatisk nivå av flexibilitet och generalitet, som även motsvarar mer realistiska ekonomiska förutsättningar och som samtidigt siktar på tuffare ekologiska hållbarhetsmål.

Framtidens sjukhus bör därför inte betraktas som ett byggprojekt utan som en del av vårdens verksamhetsutveckling. 

Nästa artikel