Skip to main content
Hem » nyheter » Digitaliseringen: Verktyget för en resilient och hållbar vård och omsorg
Framtidens Sjukvård

Digitaliseringen: Verktyget för en resilient och hållbar vård och omsorg

Vi står inför en osäker framtid. Kriget i Ukraina pågår med oförminskad styrka och under hösten såg vi en ny blodig konflikt blossa upp i Mellanöstern. Det världspolitiska läget har inte varit så allvarligt på mycket länge. På hemmaplan ser vi hur händelserna i omvärlden ger avtryck på den svenska ekonomin. Sveriges regioner har tuffa besparingsprogram att hantera. Det är inte en ljus bild som når oss.

Nu är det viktigt att motarbeta impulsen att stänga dörren och invänta bättre tider! Som företrädare för den medicintekniska branschen ser jag dagligen hur den tekniska utvecklingen bidrar till ny och förbättrad diagnostik, behandling och rehabilitering. Det är nu vi måste förstå värdet av att fortsätta utvecklas, att fortsätta förflytta oss framåt med fokus på att bygga en mer resilient hälso- och sjukvård.

Vi fick med oss många lärdomar från pandemin. Hela systemet skakades om när världen stängdes ned. Intensivvårdsplatserna fylldes med svårt sjuka patienter och rutinoperationer fick skjutas på framtiden. Vi behövde tänka om och här fick vård och omsorg stor hjälp av de digitala lösningarna för att upprätthålla ordinarie vård.

Anna Lefevre Skjöldebrand
Swedish Medtech


Digitaliseringen en möjliggörare

För mig visar det här hur digitaliseringen skapar grunden för en mer motstånds-kraftig vård och omsorg. När vården kan flyttas ut från sjukhusen och närmre patienten – genom exempelvis vård i hemmet, distansmonitorering och, som under pandemin, digitala möten med din läkare eller annan vårdpersonal bygger vi in en flexibilitet som också gör att vi snabbt kan ställa om i kristider och ge tillgång till vård även när omvärlden skakar.

Den digitala utvecklingen hjälper oss även att minska miljö- och klimatavtrycken. Det blev tydligt under pandemin när folk fick byta resande mot digitala möten. Vi har alla ett ansvar att reducera de avtryck vi har på miljön och klimatet och de digitala verktygen är även här en möjliggörare.

Vägen framåt

Vi har inte tid att stanna upp utan måste arbeta för att skapa starka och förutsägbara strukturer som fungerar väl i fredstid och som är långsiktigt hållbara för vår planet. Det är det vi gör idag som vi har att luta oss mot i tider av kris eller krig. En bra start är därför att stärka den digitala utvecklingen genom att inkludera leverantörerna, med deras kunskap och erfarenhet, med målet att skapa en nationell digital infrastruktur. Att säkerställa att våra olika tekniska lösningar kan prata med varandra öppnar dörren för en – om inte ljusare framtid – så i alla fall en tryggare.

Next article