Skip to main content
Hem » nyheter » Dags att satsa på välfärden, och de som leder den framåt
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Dags att satsa på välfärden, och de som leder den framåt

I samarbete med: Vision
vision logo
Foto: Unsplash
I samarbete med: Vision
Foto: Unsplash

Chefer inom vård- och omsorg måste få rätt förutsättningar för att leda. Det krävs för att vi ska kunna utveckla en välfärd med kvalitet.

Stort ansvar, lite resurser

Det har varit en intensiv vår 2020 för många av de chefer som ansvarar för Sveriges välfärdsverksamheter, minst sagt. Att vara ledare inom välfärdssektorn under den samhällskris som Covid19 har inneburit stora utmaningar. Men också en särskilt stor stolthet för sin organisation. 

Veronica Magnusson

Fackförbundsordförande, Fackförbundet Vision

Foto: Vision

– Under hela Corona-pandemin har Visions chefsmedlemmar gjort ett fantastiskt jobb och många uppger att de känner stolthet över sina medarbetare och över att jobba inom vård- och äldreomsorgen, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för fackförbundet Vision.

Visions 199 000 medlemmar leder, utvecklar och administrerar gemensamt välfärden i kommuner, landsting, regioner, privata företag eller kyrkan. 

– Men, det har varit tufft för dem; de har saknat viktiga verktyg och stöd från sina arbetsgivare samt politiker. Vi vet alla att vård- och omsorg länge lidit av de besparingar som beslutats på styrande nivå. Det var länge sedan det fanns ordentliga resurser att kunna leda en verksamhet på ett effektivt och hållbart sätt.

Närvarande ledarskap avgörande

I Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) granskning av äldreomsorgen under Corona-pandemin lyfts ett närvarande ledarskap upp som viktigt för att stoppa smittspridningen. Tyvärr är det svårt för många. Siffror som Vision låtit forskaren Klara Regnö ta fram visar att chefer inom den kvinnodominerade välfärden har ansvar för det klart största antalet medarbetare på arbetsmarknaden

Det som fungerar har vi våra chefsmedlemmar och deras medarbetare att tacka för. Särskilt under pandemin har chefer fått rycka in och jobbat nära på dygnet runt för att inte medarbetare och brukare ska bli lidande mer än nödvändigt. Nu behöver deras arbetsgivare och staten ta sitt rätta ansvar.

Tre konkreta förslag

Vision har kommit med tre konkreta förslag som de presenterat för ansvarig socialminister Lena Hallengren och SKR, bland annat: att införa ett normtal om 25 medarbetare per chef och att staten skulle kunna stimulera med bidrag för att skynda på processen. Dessutom bör Arbetsmiljöverket ges i uppdrag att göra en långsiktig insats för att stärka upp chefernas organisatoriska förutsättningar. Och, att vara chef måste bli klassat som ett yrke, där chefer erbjuds en adekvat befattningsutbildning för att stärka verksamhetsnära chefer i deras arbete att leda medarbetare.

– Den här frågan går inte att ducka för längre, säger Veronica Magnusson. De chefer som inte får förutsättningar att utföra sina arbetsmiljöuppgifter bör frånsäga sig dem och ge tillbaka till närmaste chef. Det har man rätt till.

Det är dags att satsa på välfärden. Och inte glömma bort ledarskapets förutsättningar i det.

Läs mer här.

Next article