Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Äldre med psykisk ohälsa bör synliggöras som individer och få hjälp
Sponsrad

Åldersdiskriminering gör att äldre med psykisk ohälsa ofta inte får den hjälp de har rätt till. Att må psykiskt dåligt är inte en naturlig del av åldrandet och äldre som mår psykiskt dåligt har rätt att få hjälp. 

Äldre människor kan också må dåligt. Och de som gör det får inte den hjälp de behöver. Det är dags att ta krafttag nu. Många betraktar äldre som en homogen grupp med likartade intressen och behov, men äldre är självklart individer i samma utsträckning som yngre människor, säger Katarina Lindblad, projektledare för Riksförbundet Hjärnkolls seniorverksamhet.

Hon efterlyser ett samhälle som är mer mänskligt att bli äldre i, där man som äldre blir efterfrågad och tagen i anspråk. Vi behöver se att det i gruppen ”äldre” finns stora individuella olikheter. ”Äldre” kan ha ADHD eller bipolär sjukdom, vara ensamma och deprimerade eller pigga och nöjda.

–Det saknas dessutom tillräcklig kunskap kring äldres psykiska ohälsa på många håll i vården. Många äldre blir felmedicinerade. Det är självklart allvarligt. Det vore fantastiskt att se en äldrerevolution där äldre kräver att bli bemötta med respekt i stället för att förminskas, säger Katarina Lindblad.

Katarina Lindblad

Projektledare för Riksförbundet Hjärnkolls seniorverksamhet

Foto: Anders Liljenbring

Seniorambassadörer sprider kunskap

Hjärnkoll har utbildat ett nationellt nätverk av seniorambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Seniorambassadörerna berättar öppet både om svåra perioder i livet och om vad som har hjälpt. De föreläser på vårdutbildningar, konferenser, arbetsplatsträffar och liknande för yrkesverksamma; allmänläkare, vårdpersonal, biståndshandläggare, blåljuspersonal och många andra yrkesgrupper som arbetar med äldre.

–Vi har även en modell för samtalsgrupper där seniorer träffas vid åtta tillfällen för att diskutera livsfrågor och psykisk hälsa under ledning av en seniorambassadör. Många äldre uppskattar möjligheten att stanna upp och diskutera livsfrågor i grupp. Att dela med sig och lyssna till andras berättelser skapar igenkänning och motverkar känslan av ensamhet, avslutar Katarina.

Vad gör Hjärnkoll?

Kärnan i Riksförbundet Hjärnkoll är våra omkring 300 ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De har fantastiska livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa. 

Next article