Skip to main content
Hem » nyheter » Borsta bort skillnaderna i munhälsan
Folkhälsa

Borsta bort skillnaderna i munhälsan

Det finns ett samband mellan dålig munhälsa och hjärt- och kärlsjukdom. Därför är det oroande att 1 av 5 inte går till tandläkaren.

Redan för 40 år sedan påvisades ett samband mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdom. I dag är det etablerat att personer som drabbats av en akut hjärtinfarkt har mer än dubbelt så hög sannolikhet att också lida av tandlossning. En stor svensk studie har visat på samband mellan tandlossning och ateroskleros, åderförfettning, i kärlen.

En av fem går inte till tandläkaren

Anders Åkesson
Förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung

Med tanke på detta är det allvarligt att en femtedel av svenska folket inte går regelbundet till tandläkaren. För att människor ska ha råd med förebyggande tandvård måste det bli billigare att besöka tandläkare och tandhygienist.

Utöver den medicinska kopplingen finns även en viktig jämlikhetsaspekt av hur vårt gemensamma tandvårdssystem utformas. Det finns tydliga socioekonomiska skillnader i tandhälsa, där personer med lägre utbildningsnivå har en sämre tandhälsa. Ett jämlikt tandvårdssystem ska kunna ge förutsättningar för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, att kunna förebygga och på bästa sätt ta hand om sina tänder.

Dagens system utestänger

Dagens högkostnadsskydd innebär en alltför hög tröskel för socioekonomiskt utsatta grupper. Ingen ska behöva låna pengar för att ha råd med tandvård. Riksförbundet HjärtLung anser därför att ett gemensamt högkostnadsskydd för tandvården med övriga sjukvården skulle göra systemet enklare och mer begripligt för patienterna.

I en utfrågning inför valet 2022 sade sig 5 av 8 riksdagspartier vilja verka för just en sådan lösning. Tidigare regering har tagit fram ett förslag om nytt högkostnadsskydd som går den riktningen och nu har nuvarande regering tillsatt en ny utredning för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns i övrig vård. Detta är steg i den riktning som borde ha tagits för många år sedan.

Olika bedömningar beroende på var du bor

I väntan på nya regler finns idag möjligheten att få ett mer heltäckande stöd för vissa diagnosgrupper med kroniska behov, ett så kallat grönt kort. Dessvärre gör regionerna olika bedömningar där vissa kvalificerar sig och andra inte. Det är inte rimligt att boendeort ska vara avgörande för tillgången till god behandling. Systemet med att läkare ska skriva intyg har visat sig göra det svårt för patienter att få tillgång till det gröna kortet. Behovet måste styra!

Tandvård ska ingå i sjukvården!

Tänderna är en del av kroppen och därför borde det vara självklart att tandvård skall ingå i sjukvården och att alla ska kunna ta del av den!

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att tandvårdssystemet integreras med övrig hälso- och sjukvård och att patienter bör få ett högkostnadsskydd som täcker individens totala behov av hälso-, sjuk- och tandvård.

Next article