Skip to main content
Hem » nyheter » Början på slutet för ett kontrollerande eller våldsamt beteende är ett samtal bort
Sponsrad

Våld i nära relation är ett utbrett samhällsproblem och i media rapporteras i dag allt oftare om våld med dödlig utgång. Mycket kan, och behöver, göras för att komma tillrätta med att lösa problemet – och för att få våldsutövare att välja att sluta. Ett anonymt samtal till den nationella telefonlinjen Välj att sluta kan vara första steget mot ett liv utan våld.

Under 2023 anmäldes 37 908 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen, rapporterar Brotts-förebyggande rådet i en nyutgiven rapport. Sedan 2014 finns en nationell strategi framtagen av Regeringskansliet som belyser att både äldre kvinnor och män utsätts för våld, i det egna hemmet av partners, vuxna barn och andra närstående. Ofta uppkommer det fysiska våldet efter att psykiskt våld, i form av kontrollerande beteende, tidigare varit närvarande i relationen. Och det är oftast först när våldet övergår, eller är på väg att övergå, från psykisk till fysisk form som många våldsutövare får insikt i sina handlingar – och börjar oroa sig för sitt våldsamma beteende. När insikten kommer är det viktigt att kunna fånga upp den som börjat ifrågasätta sitt eget våldsamma beteende, vilket de senaste åren gjorts med hjälp av telefonlinjen Välj att sluta.

– Vad som föranleder våld i nära relation varierar från fall till fall, men ofta kan vi se att våldet har eskalerat över tid och gått från psykiskt till fysiskt våld. Det i sin tur kan leda till en inre kris, där man börjar ifrågasätta vad man håller på med och inser att den här typen av beteende inte matchar hur man annars är som person. Det blir ofta ett uppvaknande som leder fram till den motivation som krävs för att våga ta steget att ta tag i sitt problem och påbörja ett förändringsarbete, förklarar Ulf Calvert, operativt ansvarig för telefonlinjen Välj att sluta.

– Vad som föranleder våld i nära relation varierar från fall till fall, men ofta kan vi se att våldet har eskalerat över tid och gått från psykiskt till fysiskt våld. Det i sin tur kan leda till en inre kris, där man börjar ifrågasätta vad man håller på med och inser att den här typen av beteende inte matchar hur man annars är som person. Det blir ofta ett uppvaknande som leder fram till den motivation som krävs för att våga ta steget att ta tag i sitt problem och påbörja ett förändringsarbete, förklarar Ulf Calvert, operativt ansvarig för telefonlinjen Välj att sluta.

På telefonlinjen möter den som tar kontakt, erfarna behandlare med många års erfarenhet av förändringsarbete. Genom att ställa relevanta frågor, som ger behandlarna svar på vad som har hänt och vad man själv tänker om sitt våldsutövande, kan man sedan kartlägga situationen och rekommendera lämplig behandling för att motverka vidare våld. Samtidigt finns telefonlinjen även till för att stödja närstående som vill veta hur de ska agera i olika situationer och yrkesverksamma som behöver stöd i sitt arbete med personer som agerat våldsamt i nära relationer.

– Utifrån den kartläggning som görs kan vi bedöma vilken hjälp som behövs och vart vi ska hänvisa dem. Samtidigt försöker vi under samtalen att motivera dem att våga ta stegen att till exempel kontakta behandlingsenheten, för motivation är en färskvara som behöver tas till vara när den väl finns där. Ofta känns det som ett stort steg att ta själv, men att ringa till oss är anonymt och vi kan inte göra någon anmälan, säger Ulf Calvert.

– Att ringa Välj att sluta är det första steget mot ett liv utan våld. Vi gör det opratbara till något som går att prata om. Det är först då man kan påbörja behandling som ger ett bättre liv för alla inblandade, avslutar Ulf.

Ta steget till förändring
Prata anonymt med erfarna rådgivare som hjälper dig vidare. Genom att ringa Välj att sluta kan du få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående. Växeln håller öppet: måndag–fredag 8.30–16.00. 020-555 666

Next article