Skip to main content
Hem » nyheter » APL:s samhällsuppdrag ger den trygghet som personer med sällsynta diagnoser behöver
Sponsrad

I Sverige finns det många personer med sällsynta diagnoser. I vissa fall saknas godkända läkemedel på marknaden eller så är de godkända läkemedlen inte anpassade efter individen. I över 40 år har Apotek Produktion & Laboratorier (APL) utvecklat och tillverkat extemporeläkemedel för individanpassad behandling. Genom att tillhandahålla extemporeläkemedel till personer med sällsynta diagnoser bidrar APL dagligen till att förbättra och rädda liv.

APL är ett statligt ägt bolag och ett av Europas ledande bolag inom tillverkning av extemporeläkemedel.

Erik Haeffler
VD på APL

–Det samhällsuppdrag vi fått från svenska staten innebär att utveckla, tillverka och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Detta innebär att vi individanpassar läkemedel till enskilda patienter, säger Erik Haeffler, vd på APL.

Många användningsområden

Extemporeläkemedel används bland annat när ett godkänt läkemedel med en önskad substans saknas, när rätt styrka eller läkemedelsform saknas eller om godkänt läkemedel innehåller ett ämne som patienten är överkänslig mot. APL:s uppdrag är en trygghet och en garanti för många patienter med sällsynta diagnoser. För den enskilda patienten betyder möjligheten att få extemporeläkemedel mycket. Många gånger höjs livskvaliteten avsevärt och ibland innebär extemporeläkemedel skillnaden mellan liv och död. Det finns en mängd sjukdomar och tillstånd där extemporeläkemedel kan vara den enda lösningen.

–Vi är ett bolag som drivs av att göra nytta för sjukvården, patienten och samhället snarare än av kommersiella intressen. Vi har över 40 års erfarenhet av att tillverka extemporeläkemedel och lagerberedningar på uppdrag av sjukvården, vilket gett oss en djup insikt i vilka krav sjukvården ställer och vad de efterfrågar, säger Erik Haeffler.

Genom att ständigt befinna sig nära marknaden kan APL snabbt fånga upp nya behov från sjukvårdens sida. Det innebär i många fall ett snabbt gensvar så snart det kommer en signal om att en specifik typ av läkemedel behövs.

Unikt och brett sortiment

APL har en egen utvecklingsavdelning som bedriver såväl farmaceutisk som analytisk utveckling. Några av APL:s främsta terapiområden är smärta, hud, tandvård, barnmedicin, hjärta/kärl samt veterinärmedicin. APL har också över 30 års erfarenhet som etablerad kontraktstillverkare inom Life Science där bolaget tillhandahåller både farmaceutisk och analytisk utveckling och tillverkning av såväl kliniskt prövningsmaterial som kommersiella produkter.

–En faktor som gör oss unika är vårt breda sortiment. Vi producerar drygt 2 000 extemporeläkemedel och drygt 200 olika lagerberedningar. I många fall följer vi patienter under många års tid genom att börja tillverka extemporeläkemedel för deras räkning under barndomen, för att därefter anpassa dosen i takt med stigande ålder, säger Erik Haeffler.

KORT OM APL
Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Våra drygt 500 medarbetare tar fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.

Next article