Skip to main content
Hem » nyheter » Alla unga reumatiker ska få känna livsglädje
nyheter

Alla unga reumatiker ska få känna livsglädje

Foto: Shutterstock

Den 18 mars är det äntligen dags för Internationella Barnreumatikerdagen! Dagen grundades 2019 för att höja kunskapen och öka medvetenheten om barn och unga med reumatism. 

Unga Reumatiker arbetar årets alla dagar för att alla barn och unga med reumatiska sjukdomar ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Det gör vi genom att skapa mötesplatser, sprida kunskap och information, driva opinion och bidra till forskning. 

Vad gör Unga Reumatiker?

Organisationen finns för alla barn och unga med reumatism från norr till söder. Idag är 1200 personer mellan 0–30 år medlemmar i organisationen. Vi genomför läger för unga reumatiker i alla åldrar, förmedlar uppdrag för patientrepresentanter inom vården och företag. Sedan erbjuder vi även alla medlemmar en stödkompis. Vårt största fokus som organisation är att skapa en gemenskap, ett sammanhang och att vara en stark röst för unga reumatiker. 

Camilla Blomberg
Ordförande Unga Reumatiker
Foto: Unga Reumatiker

Unga Reumatiker är en demokratisk organisation och i november 2022 genomförde vi vår riksstämma. På riksstämman valde medlemmarna Camilla Blomberg till ny ordförande för Unga Reumatiker. 

– Just nu planerar vi årets alla läger för att våra medlemmar. På lägrena träffar de andra i samma ålder, som förstår vad det innebär att leva med en reumatisk sjukdom. Våra läger är en plats där en kan vara sig själv, utbyta erfarenheter, skapa betydelsefulla relationer och även ha roligt tillsammans, berättar Camilla Blomberg. 

En forskningsfond för unga reumatiker

Utöver all fantastisk social verksamhet vi genomför varje år har vi även en forskningsfond. Unga Reumatikers forskningsfond är viktig eftersom den möjliggör att vi kan stödja klinisk forskning som rör reumatiska sjukdomar hos barn och ungdomar. Vi delar ut pengar till projekt där man lyfter barns viktiga perspektiv. I förlängningen ska därför fler barn och unga med reumatism kunna känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar, säger Camilla Blomberg. 

Unga Reumatiker vill peppa och påverka så att alla unga reumatiker ska kunna leva sitt liv fullt ut. Vi är inte vår sjukdom, vi är våra drömmar!

Barnreumatism

När någon under 16 år får reumatism kallas det på medicinskt språk för Juvenil Idiopatisk Artrit, förkortat JIA. JIA är ett samlingsnamn för flera olika reumatiska sjukdomar. Varje år får mellan 200–300 barn i Sverige en diagnos.

Next article