Skip to main content
Hem » nyheter » 4 anledningar till varför du ska ha en operationssjuksköterska med på din operation
Sponsrad

Operationssjuksköterskans arbete börjar långt innan patienten ligger på operationsbordet. I Sverige spelar operationssjuksköterskan en central och mångsidig roll både innan, under och efter operation – en roll som gör operationssjuksköterskan outbytbar.

–Yrket kräver en gedigen kunskap som gör operationssjuksköterskan svår att ersätta med annan yrkesgrupp, säger Anna Nordström, styrelseledamot i Riksföreningen för operationssjukvård (RFop). 

Anna är själv utbildad specialistsjuksköterska inom operationssjukvård och anser att de viktigaste anledningarna till att behålla operationssjuksköterskan är:

1 – Patientsäkerheten

Patientsäkerhet är högt prioriterat för operationssjuksköterskor. Innan operation kontrollerar operationssjuksköterskan patientens journal och förbereder patienten genom exempelvis huddesinfektion av operationsområdet och drapering av patienten med sterila operationstextilier. Operationssjuksköterskan följer strikta säkerhetsprotokoll under operation och säkerställer att allt från ventilationen är korrekt för ingreppet till att alla instrument som ska användas är sterila och funktionsdugliga.

2 – Infektionsprevention

En av operationssjuksköterskans viktigaste uppgifter under operation är att ansvara för hygien och aseptik.  Operationssjuksköterskan övervakar det sterila operationsfältet och säkerställer att ingen i operationsteamet kontaminerar det som är sterilt för att minska risken för postoperativ sårinfektion.

Anna Nordström
Styrelseledamot i Rikföreningen för operationssjukvård (RFop).
Foto: Peo Sjöberg
____________________________

3 – Omvårdnad

Operationssjuksköterskan verkar som patientens advokat under ingreppet och värnar om patientens integritet. Operationssjuksköterskan säkerställer även till exempel att patienten ligger i ett säkert och korrekt läge på operationsbordet, att det inte uppstår nerv- eller tryckskador och att kroppstemperaturen hålls på optimal nivå.

4 – Kommunikation

I operationsrummet samarbetar operationssjuksköterskan med kirurger, anestesisjuksköterskor och undersköterskor. Operationssjuksköterskan kommunicerar aktivt med operationsteamet och ser till att alla är medvetna om eventuella förändringar eller behov som kan uppstå under ingreppet för att få operationen att fortlöpa smidigt.

–På samma sätt som att man inte kan byta ut piloter mot flygvärdinnor, kan man inte heller byta ut operationssjuksköterskor mot annan personal. Deras mångsidiga expertis, omfattande arbetsroll och hängivenhet till patientsäkerheten gör dem outbytbara, avslutar Anna Nordström.

Next article