Skip to main content
Hem » nyheter » En innovation skapar värde först när den används
Kvinnokroppen

En innovation skapar värde först när den används

Foto: Unsplash.

Läran om människokroppen har genom historiens gång utvecklats enormt. Kunskapen har lett till insikter om hur sjukdomar uppstår och hur man kan upptäcka, bota eller lindra dessa på olika sätt. Utvecklingen går i en rasande takt och idag övervinner vi sjukdomar som för bara ett halvt sekel sedan varit en dödsdom.

Anna Lefevre Skjöldebrand

VD Swedish Medtech

Foto: Bosse Johansson

Många kvinnoliv kunde räddas när den ungerska förlossningsläkaren Semmelweis i mitten av 1800-talet kunde bevisa kopplingen mellan handhygien och dödlighet i barnsängsfeber. Läkarna gick mellan obduktion och förlossningsrummet utan att tvätta händerna, vilket fick katastrofala följder. Även om Semmelweis upptäckt inte mottogs med öppna armar av professionen då blev den så småningom accepterad och infektionsprevention är nu en naturlig del av hur man utför vård och omsorg.

Möter dagligen nya tekniska lösningar

Som branschorganisation för de medicintekniska företagen i Sverige möter vi dagligen exempel där tekniska lösningar har gett upphov till nya behandlingsmetoder. Steg för steg bidrar vi till att förflytta vården framåt – och det har skett i nära samverkan mellan företag, vård, patient och akademi.

Kontinuerlig utveckling är viktigt

Ett sådant exempel är mammografi, en undersökning som i ärlighetens namn många kvinnor uttrycker är ett nödvändigt ont. Känslan av att brösten under några sekunder trycks ut till pannkakor kan både upplevas som smärtsam och klaustrofobisk. Men genom kontinuerlig utveckling arbetar tillverkarna för att kunna minska trycket över brösten och samtidigt minska stråldosen och förbättra diagnosresultatet. Här är det tydligt att man har lyssnat till patienternas upplevelser och försöker finna nya, bättre vägar.

Måste komma till användning

Men receptet för att få fram ny eller förfinad medicinteknik räcker tyvärr inte med dessa ingredienser. För att nya behandlingsmetoder ska nå patienter och brukare måste vi arbeta med upptaget av innovationer i vården. En behandlingsmetod är inget värt om den inte kommer i användning.

Ett lärande exempel

För några år sedan togs det fram en teknik för screening av benskörhet. Idéen var att en kvinna vid sin ordinarie mammografiundersökning också skulle erbjudas möjlighet att undersöka sin handled för att få svar på hur bentätheten såg ut. Här erbjöd man vården en metod för att tidigt identifiera de som låg i riskzonen och på så sätt kunna sätta in preventiv behandling. Tyvärr blev det inte så och en förhindrande faktor var vårdens organisation. Bröstcancer och osteoporos må vara två sjukdomar som oftast drabbar kvinnor, men de diagnosticeras och behandlas på två olika avdelningar/enheter/kliniker vilket gjorde det omöjligt organisatoriskt.

Vägen till värde går genom samverkan

Genom livet möter vi alla medicinteknik i olika former. Mycket av den teknik vi ser som självklar idag har inte alltid varit det. Många har fått kämpa hårt för att få möjlighet att visa nyttan av sin diagnos- eller behandlingsmetod. Vi får inte glömma att tekniken skapar massor av möjligheter men det är först när man använder den som det skapar ett riktigt värde. Vägen dit ser vi är samverkan och den behöver vi mycket av!

Next article