Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Vill du bli förflyttad som en låda? – Eller vill du bidra så mycket du förmår?
Sponsrad

Att hjälpa vårdtagare att förflytta sig är något helt annat än att lyfta lådor på ett lager. Därför lägger HMC-metoden mindre fokus på ergonomi och mer på vårdtagarnas egna förmågor. ”Att vårdtagarna bidrar själva gynnar hälsan och avlastar personalen”, säger Martin Gottfridsson, fysioterapeut och vd för HMC.

Tunga lyft tillhör vardagen för de anställda inom vård och omsorg. Under ett enda arbetspass kan en undersköterska behöva lyfta sammanlagt 1,8 ton.

– Tunga lyft är ett stort arbetsmiljöproblem, säger Martin Gottfridsson. Det ger förslitningsskador och leder till stora sjukskrivningar bland personalen.

Trots detta har förflyttningskunskap länge varit ett eftersatt område. Utbildningen till undersköterska innehåller bara några enstaka lektioner om förflyttningar och det blir förstås inte bättre av att vården är hårt pressad av personalbrist, dålig ekonomi och ett stadigt ökande antal äldre i samhället.

– Ska man lyckas rekrytera måste arbetsförhållandena förbättras och här kan HMC-metoden göra stor nytta, säger Nicola Parmelund, fysioterapeut på HMC.

Martin Gottfridsson
Fysioterapeut & VD, HMC.
Foto: HMC Sverige
Nicola Parmelund
Fysioterapeut, HMC.
Foto: HMC Sverige

Involverar vårdtagaren

I korthet handlar metoden om att avlasta personalen genom att göra vårdtagaren mer delaktig i den egna förflyttningen.

Första steget är att göra en noggrann kartläggning av hur rörlig vårdtagaren är. Har hen kraft i armar och ben? Kan hen vrida på huvudet? Kan hen skapa muskelspänning?

Här används ett analysverktyg som HMC utvecklat i samarbete med kliniker och forskare från RISE. Det ger ett tydligt mått på vårdtagarens rörelseförmåga och förenklar kommunikationen mellan exempelvis undersköterskor och arbetsterapeuter.

I steg två ser man över vilka hjälpmedel som vårdtagaren kan ha nytta av. Kanske kan ett handtag hjälpa patienten att vända sig själv. Kanske kan halksockor eller ett glidtyg göra underverk.

Först i steg tre tittar man på vad personalen behöver hjälpa till med och hur detta ska ske. Fördelarna med HMC-metoden är många, inte minst för vårdtagaren.

– Metoden gör vårdtagaren mer aktiv utifrån hens egna förutsättningar. Rörelse och aktivitet är alltid nyttigt för kroppen, oavsett vilka funktioner man har i behåll. Dessutom stärker det självförtroendet att inte vara helt beroende av sin omgivning, säger Nicola Parmelund.

Besparingar

När HMC utvecklade metoden hade de även hjälp av forskare från RISE. 2021 var metoden färdigvaliderad och idag tillhandahåller HMC utbildningar för såväl undersköterskor som arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelstekniker och chefer. Martin Gottfridsson betonar hur viktigt det är att ledningen är involverad.

– Det räcker inte med kunskap för att byta arbetssätt, säger han. Minst lika viktigt är att det finns en säkerhets- och rehabiliteringskultur och då krävs det att ledningen stöttar.

Både Martin och Nicola är övertygade om att HMC-metoden ger stora besparingar. Hur stora vet man inte, men det ska ett forsknings- och utvecklingsprojekt i Karlstad kommun ta reda på.

– Forskarna följer arbetet med att implementera HMC-metoden i Karlstad kommun och räknar på kostnader och besparingar, berättar Martin Gottfridsson. HMC-metoden minskar belastningen på personalen med upp till 70 procent och det kommer vi säkert se i form av färre sjukskrivningar. Kunskap och rätt hjälpmedel frigör resurser på många plan.

Next article