Hem » Vård och Omsorg » Vi vill hjälpa ungdomar att hitta rätt
Tillbaka till samhället

Vi vill hjälpa ungdomar att hitta rätt

hjälpa ungdomar hitta rätt
I samarbete med: Samordningsförbundet i Kramfors
Foto: Unsplash
hjälpa ungdomar hitta rätt
I samarbete med: Samordningsförbundet i Kramfors
Foto: Unsplash

Kramfors kommun har ett ökat antal ungdomar som inte avslutar sina studier samt en ökande psykisk ohälsa som leder till att unga får allt svårare att komma in på arbetsmarknaden. 

– Initiativet ska hjälpa ungdomar att hitta ett sätt att närma sig ett socialt sammanhang för att bryta utanförskap, förklarar Jerker Byström, förbundschef på Samordningsförbundet Kramfors.

homas Näsholm, ordförande i samordningsförbundet Kramfors och Jerker Byström, förbundschef i samordningsförbundet Kramfors Privat

Thomas Näsholm och Jerker Byström

Ordförande och förbundschef i samordningsförbundet Kramfors

Foto: Privat

Stegsam, som finansieras av samordningsförbundet Kramfors, ska ta tillvara på erfarenheter och arbetssätt från tidigare projekt. Projektet ska pågå i två år och har en aktivitetscoach på heltid samt en samordnare på halvtid.

– Ett av huvuduppdragen är att få till möten mellan grupper och individer med syfte att bryta isoleringen. Ett annat är att arbeta med kartläggning av individerna och deras behov genom samtal kring personlig utveckling, vägen till anställningsbarhet och skapa hälsofrämjande inslag samt samarbeta med andra insatser och myndigheter.

Små men viktiga insatser

Varje ungdom som faller ur systemet kostar samhället ungefär två miljoner kronor per år i olika insatser. Varje satsad krona är en framtidsinvestering. Det är många ungdomar som har någon form av problematisk bakgrund i sitt liv.

– Når vi fram till dessa ungdomar kan vi hjälpa dem framåt. Insatserna är små men av stor vikt, framförallt för individen, menar Thomas Näsholm, ordförande för Samordningsförbundet Kramfors.

Antalet remitteringar som har kommit in till och med 1 oktober är 25 ungdomar, varav 16 har blivit inskrivna i projektet så här långt.

– Av dessa har fyra stycken fått arbete och några har gått tillbaka till studier, berättar Jerker Byström.

Från och med november påbörjas en förstärkningsinsats med extra fokus på ungdomar mellan 16-20 år som varken studerar eller arbetar.

Tanken är att implementera erfarenheten och kunskapen efter att de två åren är slut i en ordinarie verksamhet, helt eller delvis, avslutar Thomas Näsholm.

Nästa artikel