Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Chefer och medarbetare i socialtjänsten måste ges rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb
Tillbaka till samhället

Chefer och medarbetare i socialtjänsten måste ges rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb

socialarbetare diskuterar vid ett bord
I samarbete med: Vision
vision logo
Foto: Unsplash
socialarbetare diskuterar vid ett bord
I samarbete med: Vision
Foto: Unsplash

Allt fler inom socialtjänsten utsätts för hot och våld. Kraftfulla rutiner och tydliga riktlinjer för hur den typen av situationer ska hanteras är därför en nödvändighet. Samtidigt krävs mer resurser till socialtjänstens många gånger avgörande förebyggande arbete, ofta i samverkan med polis och skola.

– I vår senaste Socialchefsrapport uppger 6 av 10 socialchefer att de saknar tillräckliga resurser för förebyggande arbete och 3 av 10 att utredningsarbetet riskerar att bli rättsosäkert på grund av resursbrist. Den absolut viktigaste åtgärden för att förbättra arbetsmiljön för personal i socialtjänsten är rätt balans mellan krav och resurser.

Veronica Magnusson Vision

Veronica Magnusson

Förbundsordförande Vision

Foto: Vision

Säkerställ att socialtjänsten har tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag på ett evidensbaserat och rättssäkert vis, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

De främsta åtgärderna för att skapa en tryggare arbetsmiljö för personalen är, enligt Veronica Magnusson, att lista de potentiella riskfaktorer som finns i arbetsmiljön, upprätta rutiner för potentiellt hotfulla situationer och tydliggöra vilka rutiner som gäller när en medarbetare utsätts för hot och våld.

– En nolltolerans bör alltid gälla mot hot, våld och personangrepp, personalen ska aldrig behöva acceptera att utsättas för det. De ska alltid veta hur de ska agera för att förebygga och hantera olika typer av hot och våld, säger hon.

Förebyggande arbete lönar sig för samhället och individen

Veronica Magnusson betonar vikten av socialtjänstens förebyggande arbete. Såväl individen som samhället vinner på att insatser sätts in tidigt, innan en person hamnat i svår kriminalitet eller ett tungt missbruk. Dessvärre drar många kommuner in på det förebyggande arbetet, särskilt i tuffa budgettider.

– Såväl chefer som medarbetare i socialtjänsten är frustrerade över att inte ha tillräckliga resurser till det viktiga förbyggande arbetet. Här behöver politikerna verkligen tänka om och prioritera rätt. Det är också viktigt att avsätta tid och pengar till samverkan mellan socialtjänst, polis och skola. En nära samverkan mellan dessa tre nyckelaktörer är effektivt och fångar upp många unga med riskbeteenden.

Vi vill att det förebyggande arbetet ska regleras tydligt i lag. Det är också viktigt att öronmärka tid och resurser till det, annars riskerar det att rinna ut i sanden, säger Veronica Magnusson

Next article