Hem » Vård och Omsorg » Varför ska jag väckas tre gånger per natt? Låt mig sova!
Sponsrad

En mycket stor utmaning inom äldreomsorgen är att låta brukarna sova på ett torrt och tryggt sätt genom hela natten. Om inte så blir det en kraftfullt försämrad livskvalitet. Kan man tänka sig en mer kränkande och skrämmande situation än en manuell kontroll av eventuellt urinläckage?

Nattronder på äldreboenden och i hemvården kan skada mer än de gör nytta. Det upplevs som mer integritetskränkande när vårdpersonal tänder en lampa och lyfter på täcket och manuellt kontrollerar skyddet. Särskilt de som lider av demenssjukdom kan känna stark oro. 

Kontroller kan störa mer än de hjälper

Dålig sömn hos äldre personer på vårdboenden är väldigt vanligt och ofta störs de drabbade i onödan. Att minska rutinkontroller under natten ger förutsättning för att förbättra de drabbades livskvalité. Avsaknad av djupsömn gör att du blir trött och irriterad, plus att immunförsvaret försämras. Konsekvenserna blir också en fördröjd reaktionsförmåga, koncentrations- och minnessvårigheter, ångest och depression.  Därför kan rutinkontroller vara överflödiga och störa mer än de hjälper.  

Pampett – säkert och värdigt

Pampett har tagit fram en liten sensor som klistras in i ett inkontinensskydd, vilket gör att personalen inte behöver störa den boendes djupsömn.

Med hjälp av en smartphone och Pampetts utrustning kan man enkelt få information om när en person är i sängen och har ett torrt inkontinensskydd.
Paola Dahlström, enhetschef i Karlskrona, ser vinsten i att personalen slipper byta våta sängkläder och inkontinensskydd flera gånger per natt och personalen kan ta hand om brukarna på ett säkrare och värdigare sätt.

Nästa artikel