Hem » Vård och Omsorg » Svenskutvecklat system ger legionellasäkra fastigheter
Sponsrad

Legionellabakterier är vanligt förekommande i fastigheters vattensystem och kan orsaka legionärsjukan, en svårartad lunginflammation. Sköra individer och personer med nedsatt immunförsvar är särskilt utsatta. Många fastighetsägare har letat efter en långsiktig lösning på legionellaproblematiken utan att hitta det. Numera finns ett svenskutvecklat system som hjälper fastighetsägare att legionellasäkra sina fastigheter och vattensystem.

WHO har klassat Europa som ett problemområde gällande legionella. Det är också skälet till de nya EU-direktiv som träder i kraft den 12 januari 2023. 

–De nya direktiven innebär att fastighetsägare måste arbeta mer förebyggande och ha en call-to-action plan vid eventuella legionellautbrott. Att endast mäta vattentemperaturen i vattenberedaren kommer inte längre räcka. Man kommer behöva ha en ”nulägesbild” av vattensystemet, säger Cristian Sterning, försäljningschef på Anolytech. Det är ett företag som har utvecklat ett desinfektionssystem baserat på hypoklorsyra. Det är ett ämne som människor och alla varmblodiga djur producerar själva och som ingår i vårt immunförsvar. 

legionella

Tryggt, miljövänligt och ekonomiskt

Lösningen, kallad AnoDes, är miljövänlig då den framställs genom salt, vatten och el i en maskin som är placerad ute hos kunden. AnoDes producerar även alkoholfri desinfektion, vilket kan göra exempelvis äldreboenden självförsörjande på såväl hand- som ytdesinfektion. Personalen kan fylla på flaskor och på så sätt minska transporter, emballage och farligt avfall.

Anolytechs system är unikt eftersom det styr pH-värdet till 6,5, vilket är den nivå där hypoklorsyran är som mest effektiv – utan att påverka dricksvattnets lukt eller smak. 

Lösningen kan även ge ekonomiska fördelar. 

– Fastighetsägare som använder vårt system kan ofta sänka vattentemperaturen med mellan 5 och 15 grader, vilket kan generera betydande besparingar. Samtidigt finns det en trygghet i att fastighetens vattensystem är legionellasäkrat och följer de nya lagändringarna, säger Cristian Sterning. 

legionellasäkrade ytor med AnoDes

Nästa artikel