Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Välfärdsteknik för ett mer meningsfullt liv
Sponsrad

Den psykiska ohälsan bland äldre är ett stort problem men det kan förebyggas genom olika åtgärder. Digital teknik är en av åtgärderna enligt folkhälsomyndigheten. Därför ser vi nu stora satsningar på digitalisering inom vård och omsorg, men en av utmaningarna är personalens teknikvana. Företaget Virotea erbjuder välfärdsteknik för äldreomsorgen som bygger på virtual reality (VR). Genom ett knapptryck kan omsorgstagare bland annat få uppleva en guidad tur i Venedig eller se en orkester spela upp Mozart.

Psykiska ohälsan i äldreomsorgen är ett folkhälsoproblem

Den psykiska ohälsan bland äldre i Sverige är ett stort problem. Var tredje kvinna och var femte man över 77 år uppger besvär av ångest. Den psykiska ohälsan är värst för de som bor på särskilda boenden, där uppger 58% att dem besväras av ensamhet. Detta är ett folkhälsoproblem anser folkhälsomyndigheten.

När hälsan begränsar oss

När man blir så pass gammal att man får olika psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar kan det leda till att man blir understimulerad i sitt vardagliga liv. Denna understimulans är något vi alla kan relatera till då vi under pandemin periodvis har varit socialt isolerade och begränsade. Att inte aktiveras kan leda till nedstämdhet, oro, ångest och ibland känslor av ensamhet.

Upplev världen med hjälp av VR

Idag används Viroteas välfärdsteknik bland olika kommuner och privata vårdgivare inom både äldreomsorg och LSS. Med hjälp av VR-tjänsterna får omsorgstagarna en meningsfull aktivitet som med fördel kan användas i grupp. Vi har sett att det uppstår diskussioner och samtal som fortsätter långt efter att man tagit av sig VR-glasögonen.

När man exempelvis får uppleva Paris så blir man påmind om när man var där med sin familj eller vänner för många år sen. Dessa minnen förstärks och då vill man oftast berätta sin historia både för personalen och andra omsorgstagare.

– Aktiviteten bryter vardagsmönstret och det blir som ett avbrott från den vardagliga miljön, man gör ett kort besök någon annanstans i världen, berättar Ivan.

Välfärdsteknikens framfart är en utmaning

Välfärdstekniken växer snabbt och är på framfart. Men en av de största utmaningarna är teknikvanan och tiden ute på verksamheterna.

– Vår samlade bild är att välfärdstekniken och digitaliseringen inom vård och omsorg är på framfart, men att det finns en stor utmaning i att personalen inte har den teknikvana som i andra branscher. Generellt sett leder detta till en kombination av både rädsla och irritation kring all välfärdsteknik. Resultat blir oftast att kommuner köper in produkter eller tjänster till sina verksamheter som i slutändan sällan används på grund av att det blir alldeles för komplicerat eller tidskrävande för personalen. Man måste trots allt hinna med alla andra rutiner och uppgifter i sitt arbete. Därför har vi skapat en tjänst som är väldigt enkel att använda och som inte kräver tidigare kunskap kring virtual reality. Vi vill att våra tjänster ska kunna hanteras av all personal avslutar Ivan Perlesi.

Next article