Hem » Vård och Omsorg » På Västerbo Social Omsorg uppnår unga sin fulla potential
Tillbaka till samhället

På Västerbo Social Omsorg uppnår unga sin fulla potential

I samarbete med: Västerbo Social Omsorg
Foto: Unsplash
I samarbete med: Västerbo Social Omsorg
Foto: Unsplash

Varje ungdom anländer till Västerbo med en unik historia och omständigheter. De möts av personal med stor erfarenhet av ungdomar med psykosocial problematik. Tillsammans skräddarsyr man en plan där ungdomarnas behov kombineras med relationen till förtroende- och omsorgsfulla vuxna.

I de charmiga kvarteren av Gamla Väster i centrala Malmö huserar Västerbo Social Omsorg i tre närliggande 1800-tals gatuhus. Ungdomsboendena präglas av värme, lugn och det personliga bemötandet. Psykologen och huvudmannen Annina Hohenthal har sedan 2001 drivit hem för vård och boende, HVB och älskar att hjälpa unga människor och inge dem hopp om framtiden.

annina västerbo

Annina Hohenthal

Psykolog

Foto: Mårten Gullstrand 

Mitt bland stockrosor och kullerstensgatorna skapar hon och personalstyrkan som valts ut för deras positiva attityd och generösa anda en harmonisk tillvaro där de unga får en flexibelt utformad behandling. Teamet består av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, läkare, psykiatriker samt sjuksköterska och de arbetar utifrån Livbojen, ett konkret material som bygger på Barns behov i center (BBIC) och salutogenes.

Hemtrevlig miljö skapar trygghet

– Genom att förändra hemmet förändrar du också möjligheterna i ditt eget liv. Varje rum är specialinrett efter den unges önskemål och behov. Ur det hemtrevliga och personliga uppstår en kraft som påverkar måendet och hälsan.

Hos oss bor det fem till sex ungdomar per boende i ålderskategorierna 14 till 20 år med olika etnicitet och kön, säger Annina. En hälsosam livsstil är grunden för måendet därför får alla som bor hos dem ett träningskort och varierad kost med många ekologiska ingredienser.

Anknytningar för framtiden

På Västerbo bibehåller man även ett nära samarbete med ungdomens nätverk och familj under behandlingen. ”Ungdomarna har ofta en misstro mot vuxna. Hos oss är personalen hjärtat i verksamheten då de ger ungdomarna möjlighet att utveckla tillit och förtroende till dem – och vi ger aldrig upp!”

Efter deras tid på Västerbo slussas de ut till stödlägenheter där de får möjlighet att med stöd från vuxna lär sig att fungera i eget boende. Annina har även expanderat verksamheten och öppnat upp Öppenvården My Next Move som ytterligare en länk i Västerbos vårdkedja.

Nästa artikel