Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Unik metod för ett liv utan trycksår
Sponsrad

Kostnaden för trycksår kan mätas till miljarder kronor varje år i Sverige och trycksår orsakar enormt lidande. Mycket på grund av att det har varit svårt att fastställa vilka personer som har en ökad risk att drabbas av detta. Nu har PU sensor utvecklat en produkt som på ett objektivt sätt kan se om en individ har försvagat ytligt blodflöde och därför större risk att få trycksår.

– Trycksår, eller liggsår som det tidigare kallats, är ett allvarligt problem på sjukhus och inom äldreomsorgen. Ungefär tolv procent av alla patienter inom svensk sjukvård har trycksår, säger Johannes Walfridsson, vd på PU sensor.

Att trycksår också är en dödlig åkomma har de flesta inte koll på. Statistik från USA visar att lungcancer är den enda cancerform som är dödligare än vad trycksår är. Även om ett trycksår oftast inte leder till döden innebär det en stor förlust av livskvalitet under lång tid.

Trycksår uppkommer när man har för svagt blodflöde i ytliga vävnader. När man blir liggande länge kan cellerna då inte återhämta sig, vilket gör att man får trycksår – som kan vara allt från en rodnad i huden till ett hål in till skelettet.

Ungefär 20 procent av befolkningen har ett försvagat ytligt blodflöde, visar forskningen.

Johannes Walfridsson.

– Kan man upptäcka dessa personer redan när de skrivs in på sjukhus eller äldreboenden kan man sätta in förebyggande åtgärder för att avlasta deras hud, vilket kan minska antalet trycksår avsevärt, berättar Johannes Walfridsson.

Fram till nu har sjukhus och äldreboenden gjort en subjektiv bedömning av hur stor risk den som skrivs in har att drabbas av trycksår. Men eftersom trycksår också beror på osynliga faktorer inuti kroppen uppstår idag hälften av alla trycksår på personer som inte bedömts ha en förhöjd risk. Nu har dock PU sensor kommit med ett helt nytt komplement för att på ett objektivt sätt ta reda på om personen i fråga tillhör den grupp om ca 20 procent som har sämre blodflöde i sina ytliga vävnader. Därmed kan förebyggande åtgärder sättas in på dem som bäst behöver det.

– Personen får en mjuk optisk platta som är stor som ett kreditkort placerad på ryggen. Den fungerar enligt samma princip som en pulsklocka och kan utvärdera blodflödet. Undersökningen är klar på några minuter och man får resultatet direkt på en skärm på ett handhållet instrument säger Johannes Walfridsson.

Vårdekonomiskt är det väldigt gynnsamt att hitta riskpersoner tidigt. Ett trycksår kostar mycket pengar, i de värsta fallen flera hundra tusen kronor och då kan resurserna läggas på annat.

Johannes Walfridsson.
Next article