Hem » Vård och Omsorg » Unik metod för ett liv utan trycksår
Sponsrad

Kostnaden för trycksår kan mätas till miljarder kronor varje år i Sverige och trycksår orsakar enormt lidande. Mycket på grund av att det har varit svårt att fastställa vilka personer som har en ökad risk att drabbas av detta. Nu har PU sensor utvecklat en produkt som på ett objektivt sätt kan se om en individ har försvagat ytligt blodflöde och därför större risk att få trycksår.

– Trycksår, eller liggsår som det tidigare kallats, är ett allvarligt problem på sjukhus och inom äldreomsorgen. Ungefär tolv procent av alla patienter inom svensk sjukvård har trycksår, säger Johannes Walfridsson, vd på PU sensor.

Att trycksår också är en dödlig åkomma har de flesta inte koll på. Statistik från USA visar att lungcancer är den enda cancerform som är dödligare än vad trycksår är. Även om ett trycksår oftast inte leder till döden innebär det en stor förlust av livskvalitet under lång tid.

Trycksår uppkommer när man har för svagt blodflöde i ytliga vävnader. När man blir liggande länge kan cellerna då inte återhämta sig, vilket gör att man får trycksår – som kan vara allt från en rodnad i huden till ett hål in till skelettet.

Ungefär 20 procent av befolkningen har ett försvagat ytligt blodflöde, visar forskningen.

Johannes Walfridsson.

– Kan man upptäcka dessa personer redan när de skrivs in på sjukhus eller äldreboenden kan man sätta in förebyggande åtgärder för att avlasta deras hud, vilket kan minska antalet trycksår avsevärt, berättar Johannes Walfridsson.

Fram till nu har sjukhus och äldreboenden gjort en subjektiv bedömning av hur stor risk den som skrivs in har att drabbas av trycksår. Men eftersom trycksår också beror på osynliga faktorer inuti kroppen uppstår idag hälften av alla trycksår på personer som inte bedömts ha en förhöjd risk. Nu har dock PU sensor kommit med ett helt nytt komplement för att på ett objektivt sätt ta reda på om personen i fråga tillhör den grupp om ca 20 procent som har sämre blodflöde i sina ytliga vävnader. Därmed kan förebyggande åtgärder sättas in på dem som bäst behöver det.

– Personen får en mjuk optisk platta som är stor som ett kreditkort placerad på ryggen. Den fungerar enligt samma princip som en pulsklocka och kan utvärdera blodflödet. Undersökningen är klar på några minuter och man får resultatet direkt på en skärm på ett handhållet instrument säger Johannes Walfridsson.

Vårdekonomiskt är det väldigt gynnsamt att hitta riskpersoner tidigt. Ett trycksår kostar mycket pengar, i de värsta fallen flera hundra tusen kronor och då kan resurserna läggas på annat.

Johannes Walfridsson.
Nästa artikel
Hem » Vård och Omsorg » Unik metod för ett liv utan trycksår
Sponsrad

Samtidigt som Sverige avvecklat många av de restriktioner som infördes med anledning av Corona-pandemin kommer rapporter om nya smittoutbrott på äldreboenden över hela landet. Detta trots en mycket hög grad av fullvaccinerade hos de äldre. En anledning kan vara en allt för låg vaccinationstäckning hos personalen. Finland befinner sig i en liknande situation med en ökad smittspridning på vårdhem.  

Utvecklingen visar att det inte går att slappna av. Det krävs i stället ett fortsatt och långsiktigt arbete med att minska risken för smittspridning. Många bra smittskyddsåtgärder genomförs också på landets äldreboenden.  Problemet är att det inte ger ett fullgott skydd mot en luftburen smitta. Ventilationen på äldreboenden är sällan så effektiv att det räcker för att reducera smittorisken.

”Gör luftrening till en del av smittskyddsprogrammen!”

– Det finns idag mycket forskning om luftburen smittspridning som visar hur viktigt det är att på ett effektivt sätt rena luften från virus. Det räcker inte med att säga att ventilationen ska klarar av det, för det gör den sällan. Jag vill i stället se att man kompletterar med luftreningsteknik som avdödar virus och att man gör tekniken till en del av smittskyddsprogrammen, säger leg. sjuksköterska Anna Adamsson på företaget Genano AB.

Anna Adamsson

Leg. sjuksköterska

Foto: Privat

Genanos teknik för luftrening har bland annat installerats på ett äldreboende i Gagnefs kommun. De positiva erfarenheterna därifrån skulle Anna Adamsson vilja föra ut brett till beslutsfattare inom svensk äldreomsorg.

Jag skulle också vilja se att forskningen får ett mycket starkare genomslag och verkligen leder fram mer kraftfulla smittskyddsåtgärder.

Anna Adamsson

– Att små viruspartiklar kan sväva flera timmar i luften gör det lättare att förstår den snabba smittspridning som vi idag tyvärr får se på många äldreboenden. Med en bredare användning av luftrening skulle situationen snabbt förbättras!

Nästa artikel