Hem » Vård och Omsorg » 24-timmarspositionering stärker seniorers livskvalitet
Sponsrad

Med åldern försämras rörligheten och många lever idag med begränsad eller obefintlig rörelseförmåga. 24-timmarspositionering bidra till att höja livs-kvaliteten och förebygga sekundärproblematik, exempelvis trycksår.

Med hjälp av 24-timmarspositionering ges individen bästa möjliga förutsättningar att sitta eller ligga på ett så ergonomiskt sätt som möjligt. 24-timmarspositionering handlar om att hjälpa äldre med nedsatt eller obefintlig rörelseförmåga att sitta eller ligga i så avslappnade och bekväma positioner som möjligt. 

–Genom att bistå med rätt typ av stöd och kontinuerligt skifta position kan man förebygga felställningar. Något som i sin tur kan leda till sekundärproblematik. Det är därför viktigt att sprida kompetens kring 24-tmmarspositionering hos vård- och omsorgspersonalen, säger Maria Jonsson, leg arbetsterapeut och Sverigechef på Cobi Rehab. Företaget som utbildar vård- och omsorgspersonal i 24-timmarspositionering, både via hjälpmedelscentraler och på plats ute i äldreomsorgen.

Uppdatera kompetensen kontinuerligt

En viktig komponent i 24-timmarspositioneringen är att tillvarata individens egen aktivitetsförmåga. Det ger optimala förutsättningar vid såväl vila och sömn som i vaket tillstånd.

–Det här är ett område där kompetensbehovet är stort. Även vård- och omsorgspersonal med en viss baskunskap kring 24-timmarspositionering har mycket att vinna på att kontinuerligt uppdatera sin kompetens med nya tips och tricks, säger Maria Jonsson.

Maria Jonsson

Leg. arbetsterapeut och Sverigechef på Cobi Rehab

Nästa artikel