Hem » Vård och Omsorg » Unik kombination av skola och äldreboende i en byggnad
Sponsrad

Göteborgs stad har ett vård- och omsorgsboende och grundskola i samtidig drift i en och samma byggnad. Såväl sociala och miljömässiga som ekonomiska fördelar skapas genom att utnyttja synergieffekter. Professionella disk- och tvättmaskiner från Miele använder verksamheterna och är en viktig pusselbit i den dagliga driften. 

Vård- och omsorgsboendet i Sandarna är i många stycken ett helt unikt byggprojekt i Sverige. Äldreboendet med 100 lägenheter är nämligen en del i en större vision som även omfattar Silverkällans grundskola, F-6. Detta i en och samma fastighet som dessutom certifieras med ambitiösa Miljöbyggnad Silver.

Grundtanken är att ta ett annorlunda gemensamt grepp om hållbarhet och livskvalitet genom att försöka skapa synergier.

– Det finns först och främst ett socialt hållbarhetstänk som flätar samman de nästan 400 eleverna med 100 hyresgäster på boendet. En förhoppning är till exempel att detta ska berika och på sikt skapa naturliga möten över generationsgränser, säger Anna Risenfors, arkitekt på what! arkitektur.

Samutnyttja investeringar

Den andra aspekten är resursutnyttjande, dels att tomten nära Oscarsleden används effektivt, men även det faktum att samutnyttja kostnadskrävande funktioner som storkök, men även städ och fastighetsskötsel på ett smart sätt.

– Det ger uppenbara miljöfördelar och man kan dela på personal, kostnader och ytrymmen för till exempel lager, godshantering och sophantering, säger hon.

Det nya tänket har gjort att staden, byggherren fastighetsförvaltaren Hemsö, arkitekter och entreprenören Vestia har fått tänka i nya banor. 

– När man samlokaliserar skola och vård- och omsorgsboende i en fastighet så behöver man tänka till rent byggnadstekniskt. Hur man utformar allt från ventilation och angränsande ytor till gemensamma ytor och access till dessa från verksamheterna, säger Martin Stridh, platschef för Vestia, entreprenör för byggherren Hemsö.

– Jag har byggt både renodlade skolor respektive äldreboenden. Det unika med Sandarnas vård- och omsorgsboende är att tysta lokaler kombineras med att hyresgästerna aktivt kommer att kunna välja att röra sig på ytor där det är mer ljud, liv och rörelse från en grundskola, säger han.

Martin Stridh
Platschef, Vestia
Foto: Vestia

Extra krav på hygien

Miljötänk och synergieffekter genomsyrar det kombinerade projektet med skola och omsorgsboende. Förutom ett gemensamt tillagningskök som minskar såväl miljöpåverkan som investerings- och energikostnader så har man tänkt till gällande maskinparken.

– Lokalvård är samlad på en plats i fastigheten och det ställer extra krav på hygien då de samtidigt ansvarar både för ett äldreboende och en grundskola, säger Martin Stridh.

Han förklarar att man till lokalvården valt tvättmaskiner från Miele Professional som har särskilda hygienprogram. Programmen är korta, en förutsättning för att vara säker på att lokalvårdens redskap faktiskt hinner desinficeras och återställas mellan varven. Maskinparken ska stödja och bara fungera.

– Det handlar till exempel om att säkerställa att till exempel smitta inte sprids mellan verksamheterna, säger han.

Hanna Lundgren
Enhetschef
Göteborgs kommun
Foto: Privat

Hygientänket går också igen inne på äldreboendets avdelningar. Även här är tidsaspekten och effektiva program viktiga parametrar.

– Från oss i verksamheten hade vi krav på enkelt handhavande och att garantera hög nivå av hygien. Vi anser att disk- och tvättmaskinerna från Miele Professional möter våra krav på vård- och omsorgsboendet, säger Hanna Lundgren, verksamhetschef på Göteborgs kommun.   

Inte bara funktion och prestanda

Kommunen hyr av fastighetsbolaget Hemsö som är Sveriges största fastighetsförvaltare inom äldreboenden.

– Allt som kan förenkla arbetet för personalen och göra att de kan ägna mer tid till hyresgästerna är oerhört värdefullt. Bara en sådan sak som automatisk dosering i disk- och tvättmaskiner minimerar risken för handhavandefel, förenklar både personalens arbete och minskar miljöpåverkan. Samtidigt minskar det risken för till exempel allergier, säger hon.

Men allt handlar inte bara om funktion och prestanda.

– Vi har lagt mycket arbete på att få avdelningarna att se så hemtrevliga ut som möjligt för våra hyresgäster. Om man tar Mieles diskmaskiner – som vi har ute i våra avdelningskök – så skulle jag vilja beskriva dem som professionella maskiner, helt maskerade under ett skal som skulle passat i vilket modernt hem som helst.

Proffesionella disk – och tvättmaskiner

Det som karaktäriserar professionella maskiner för exempelvis äldreboenden är desinfektionsprogram, driftsäkerhet och hög kapacitet. En professionell tvätt- och diskmaskin är uppbyggd av extra slitstarka komponenter, är enkel att serva och har program som är korta, men intensiva och effektiva.

Nästa artikel