Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Tillsammans skapar vi framtidens äldrevård
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Tillsammans skapar vi framtidens äldrevård

Foto: Shutterstock

Det är sensommar och hösten är på gång. Snart kommer de vackra färgerna på träden. Det kan kännas som en nystart när hösten drar igång. Låt oss ta var på den känslan och tillsammans satsa på äldrevården!

2020 och 2021 har varit år som varit speciella. Under denna pandemi har det visats sig hur vården kan ställa om och anpassa sig efter nya förutsättningar. Men det har även visat på de brister och utmaningar som finns att arbeta med i äldrevården. För oss som arbetar med äldre personer och har insyn i verksamheten kom inte bristerna och svagheterna som en överraskning.

Ellenor Sörqvist Specialistsjuksköterska Vård av äldre samt Distriktsköterska.Styrelseledamot i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre och demensvård

Ellenor Sörqvist 

Specialistsjuksköterska Vård av äldre samt Distriktsköterska. Styrelseledamot i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre och demensvård.

Foto: Privat

Vikten av fungerande teamarbete

Att arbeta med äldre kan beskrivas som ett detektivarbete och det är det som gör det så spännande många gånger. Men även en utmaning som kräver att lyssnande, engagemang och kunskap. Försöka skapa en förtroendefull relation och visa intresse för den äldres livsberättelse och vardag. Sätta den äldres önskan och vilja i fokus. Det är där teamet runt den äldre är så viktigt för att lägga pusslet. Alla professioner sjuksköterskor, vårdbiträden, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare har sin del för att få ihop bitarna. Men även närstående och anda personer så som biståndsbedömare har viktiga bitar att bidra med. Beror Stina 91 år, nedsatta aptit på nedstämdhet eller är det inaktivitet eller en begynnande sjukdom som bidrar? När pusslet är lagt och det kan bidra till en god vård ger det en tillfredsställelse av att göra ett bra jobb.

Sjuksköterskan behövs nära

Det har återigen blivit tydligt hur viktig det är med sjuksköterskor nära den äldre personen. Att sjuksköterskan får förutsättningar att vara en del i teamet och kunna bidra med kunskap och sin arbetsledande funktion. Att vara nära och inte bara ha en konsult funktion. Även hur viktigt det är att samverkan mellan olika vårdnivåer fungerar och att det ges förutsättningar för att de skall fungera. Att det finns kompetens inom de olika vårdnivåerna som exempelvis demenssjuksköterskor i kommunerna samt äldre sköterskor på alla vårdcentraler. Vården behöver bli mer nära den äldre och till det krävs att pengar riktas till primärvården som även har ansvar för läkarkontakten på kommunens boenden.

Anta utmaningen

När löven faller och man har krattat ihop högen så kan man ibland få lust att hoppa i högen. Friheten av att kunna det. Kom ihåg det att den äldre personen som behöver hjälp eller vård har också varit pigg och kanske haft en vilja att hoppa i den där lövhögen. För bakom det åldrade ansiktet och sköra kroppen så finns det en person. Den personen får inte glömmas bort En dag kommer du förhoppningsvis själv bli gammal och då vill du själv få en god och jämlik vård var du än bor i Sverige. Så låt oss ny ta tag i de problem och utmaningar som finns för att skapa en äldrevård som innehåller rätt kompetens, samverkan och ger en personcentreradvård.

Next article