Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Tillsammans minimerar vi risken för smitta i äldreomsorgen
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Tillsammans minimerar vi risken för smitta i äldreomsorgen

gamlingar vid klippa
I samarbete med: Textilia
Foto: Unsplash
gamlingar vid klippa
I samarbete med: Textilia
Foto: Unsplash

Under senare tid har vi hört mycket om att arbetskläder som används inom vård och omsorg måste uppfylla de basala hygienkraven. Något som däremot inte nämns lika ofta är att arbetskläderna måste tvättas och hanteras så att de är garanterat rena och fria från smittoämnen, vilket kräver en industriellt kontrollerad och kvalitetssäkrad tvättprocess.

Arbetsklädernas främsta funktion är att utgöra ett skydd från smuts och smittoämnen för både personal, patient och brukare. Socialstyrelsen föreskrifter säger att i verksamheter där det finns risk för överföring av smittämnen ska personalen ha särskilda arbetskläder.

Vilka regler gäller för arbetskläder?

Enligt Socialstyrelsen och Vårdhandboken skall arbetskläderna enbart användas på arbetsplatsen, de ska bytas dagligen, de ska tvättas vid minst +60°C i en kontrollerad och kvalitetssäkrad process och de ska hanteras och förvaras så att dess renhetsgrad behålls efter tvätt.

Jonas Olaison

Hållbarhetschef, Textilia

Foto: Sofia Stark

Trots tydliga riktlinjer är det fortfarande många vård- och omsorgsgivare som låter personalen tvätta själva – hemma eller på arbetsplatsen.

Tyvärr ser vi fortfarande att det är relativt vanligt att låta personalen tvätta själva. Det man kanske inte vet är att det nästintill är omöjligt att kontrollera och garantera att tvätten är fri från smittoämnen när personalen tvättar själva. Det krävs helt enkelt en professionell tvätterikompetens och en industriellt kontrollerad och kvalitetssäkrad tvättprocess för att uppfylla kraven” berättar Jonas Olaison, Hållbarhetschef på Textilia.

Jonas fortsätter; Svensk äldreomsorg har ett viktigt uppdrag att leverera en trygg och säker omsorg till de som behöver det. Att ha en professionell tvätt- och textilservicepartner är en viktig del i detta uppdrag för att garantera uppfyllnad av hygienkrav och där vi tillsammans minimerar risken för smitta inom äldreomsorgen, avslutar Jonas.

Certifierad tvättprocess som del i en trygg och säker omsorg  

Vi på Textilia är certifierade enligt SS-EN 14065 hygien. Vi erbjuder ett tydligt och kvalitetssäkrat arbetssätt i enlighet med Svensk Standard som bland annat innefattar riskanalys, kontroll av tvättprocessen, test av mikrobiell tillväxt, lokala hygienombud och utbildningar samt extern verifiering.


Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn. Våra tvätterier finns över hela landet – från Boden i norr till Malmö i söder.

Läs mer här.

Next article