Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » SOS Alarm och Neat Electronics samarbetar för ökad trygghet i Sveriges kommuner
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

SOS Alarm och Neat Electronics samarbetar för ökad trygghet i Sveriges kommuner

Kvinna med sin katt och rullator
I samarbete med: SOS Alarm och Neat Electronics
Foto: Matilda Holmqvist, Johnér Bildbyrå
Kvinna med sin katt och rullator
I samarbete med: SOS Alarm och Neat Electronics
Foto: Matilda Holmqvist, Johnér Bildbyrå

Två etablerade aktörer inom trygghetstjänster, SOS Alarm och Neat Electronics, har gjort gemensam sak och erbjuder tillsammans en komplett tjänst för trygghetslarm som innehåller hela den digitala larmkedjan för ordinärt boende. SOS Alarms och Neat Electronics helhetslösning kombinerar de två aktörernas respektive styrkor och kan upphandlas av kommuner via SKR:s ramavtal.

Tillsammans har de båda aktörerna ett attraktivt erbjudande gentemot landets kommuner där Neat Electronics står för hårdvarukompetensen och SOS Alarm för larmcentralsverksamheten fördelat på femton larmcentraler runtom i landet, vilket ger stabilitet och trygghet i larmmottagningen.

– Vår trygghetslarmslösning inkluderar hård- och mjukvara, kommunikation och kundportal, larmmottagning samt utalarmering av resurs, säger Martin Rengbo, nordisk försäljningschef på Neat Electronics.

Testade konceptet med Luleå kommun som referenskund

– Vi har valt Neat Electronics som samarbetspartner på grund av deras kompetens och teknologi. Vi har samarbetat under en längre tid och kan erbjuda Sveriges kommuner en helhetslösning som kombinerar Neat Electronics stabila tekniska system med vår långa erfarenhet av professionella och empatiska trygghetsskapande samtal, säger Daniel Storey, tjänsteutvecklare på SOS Alarm.

– Vi fick möjlighet att införa vårt koncept för ordinärt boende på Luleå kommun, som med kort varsel övergick till oss från sin tidigare leverantör. Vi implementerade vårt system på rekordtid och är numera kommunens helhetsleverantör av såväl trygghetslarm som digital tillsyn, säger Martin Rengbo.

– SOS Alarm och Neat har tillsammans med vår duktiga personal stått för ett lyckat införande. Alla delar vi efterfrågat, från hårdvara, larmcentralstjänst till digital tillsyn, är nu på plats i en stabil larmkedja, säger Linda Lakso, enhetschef för trygghetslarm i Luleå kommun.

Rikstäckande larmcentralsverksamhet med obruten larmkedja

Tillsammans erbjuder Neat Electronics och SOS Alarm en beprövad och stabil lösning som innehåller alla de komponenter kommuner efterfrågar: digitala trygghetslarm, digital tillsyn, sensorer av olika slag samt en rikstäckande larmcentralsverksamhet med en obruten larmkedja till nödnumret 112.

– Många kommuner står nu inför upphandling av trygghetslarm. Flera av dem har visat intresse för vårt gemensamma helhetskoncept, vilket förstås är roligt.

Vi tror verkligen på den långsiktiga styrkan i att två etablerade aktörer i sin respektive nisch går samman och formulerar ett samlat erbjudande som direkt svarar upp till behoven hos landets kommuner, säger Daniel Storey.

Next article