Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Snabbare svar och kortare handläggning med patientnära analys
Sponsrad

För att skydda äldre och skörare patienter från både transporter och smittorisker vill man inte skicka in patienter till sjukhus i onödan. För att fortfarande kunna ge bästa vård finns det möjlighet att ta tester på viktiga parametrar på plats, med svar direkt.

Dålig balans, sämre minne och trötthet – är det åldrandets oundvikliga konsekvenser?  Eller kanske anemi? Anemi är en relativt utbredd diagnos hos äldre och förekommer hos nästan var femte individ över 65 år. Järnbrist är den vanligaste orsaken till anemi. Vanliga symtom är andfåddhet, hjärtklappning, trötthet och angina pectoris vid ansträngning.3 Enkel patientnära provtagning med kapillärt Hb möjliggör tidig upptäckt av anemi, och därmed kan behandlingsbara orsaker relativt snabbt identifieras.

När det gäller infektioner så ger LPK*, vita blodkroppar, en bra indikation på om något inte är som det skall, och kan ge vägledning om en infektion är bakteriell och bör behandlas med antibiotika, eller om det är en virusinfektion. För att undvika risker att utsätta äldre och skörare patienter för smitta, bör man i möjligaste mån undvika onödiga patient transporter och sjukhusbesök. 

Många äldre, som också kanske har andra sjukdomar2,4, har oftast ett förhöjt CRP som i sig försvårar identifiering om pågående infektion. Där kan LPK bidra till att ge en tydligare bild av vad som pågår. 

HemoCue AB i Ängelholm är specialiserade på analysinstrument där man får svar direkt och som man kan ta med sig till patienten; på hembesök, i bedömningsbilar eller ha på plats på sjukhem, vårdcentraler och äldreboenden. HemoCue har instrument för de viktigaste parametrarna som Hb, Glukos och LPK (vita blodkroppar).

Om HemoCue

140 miljoner tester från HemoCue utförs varje år, motsvarande fyra tester per sekund.

HemoCue i Ängelholm har utvecklat de nämnda instrumenten, baserat på forskning i Sverige. Med kapillära eller venösa helblodsprover ger det ett provsvar med laboratoriekvalitet.

Referenser 

*LPK = leukocytpartikel-koncentration, antalet vita blodkroppar i blodet. 
1. Läkartidningen 2015, 112: DAAE.  
2. Läkartidningen 2015, 112: DAYP. 
3. internetmedicin.se/behandlingsoversikter/hematologi/anemi-allman-utredning-akut-behandling.
4. Stauder et al. Anemia in the elderly: clinical implications and new therapeutic concepts, Haematologica. 2014 Jul; 99(7): 1127–1130.

Next article