Hem » Vård och Omsorg » Sehlhall vill förbättra Sveriges sociala infrastruktur
Sponsrad

Det råder ett akut underskott på social infrastruktur i Sverige, liksom i hela västvärlden. Landets kommuner har en tuff ekonomisk situation, samtidigt som behoven av äldreboenden, nya förskolor, skolor och gruppbostäder ökar markant. Det behövs rejäla krafttag för att vända den negativa trenden. Sehlhall Fastigheter representerar en del av lösningen.

Som samhällsutvecklare och nära partner till kommuner runtom i landet har Sehlhall Fastigheter en djup expertis inom samhällsfastigheter. Visionen är att bygga ut och förbättra Sveriges sociala infrastruktur. 

Studier visar att äldreomsorgen kommer att kosta 60 miljarder kronor mer per år om tio år. 

Dan T. Sehlberg

– Under samma period behöver Sverige tillföras minst 40 000 äldreboendelägenheter, samt minst 1 000 nya för- och grundskolor. Dessutom är det drygt hälften av landets kommuner som i dag kan erbjuda en plats på ett gruppboende, trots att det är en lagstadgad rättighet. Det är mycket som måste göras, förklarar Dan T. Sehlberg, vd på Sehlhall Fastigheter.

Dan T. Sehlberg Vd Sehlhall Fastigheter

Dan T. Sehlberg

Vd, Sehlhall Fastigheter

Foto: Simon Cederquist

Lokalerna gör skillnad 

Äldreboenden, gruppboenden, skolor och förskolor, varje segment i den sociala infrastrukturen kräver dedicerad expertis och initierade specialanpassningar. Vi lägger därför stora resurser på att hela tiden utvecklas och bli bättre, fortsätter Sehlberg.

Den kanske viktigaste länken i välfärdskedjan är äldreomsorgen.

Dan T. Sehlberg

Att utveckla ett modernt äldreboende, optimerat för såväl vårdgivare som de boende, innebär en rad utmaningar, inte minst utifrån kompromisslösa krav på trygghet och säkerhet. De boende ska känna värme, inspiration och hemtrevnad. 

Den första länken i landets sociala infrastruktur är förskolor, men vad gör en bra förskola? Själva byggnaden och dess omgivande miljö kan tillföra stora värden genom att erbjuda en varierande grad av intryck, inspiration, utmaning och utveckling. Det skall vara lätt och säkert att komma till och från skolan, utemiljön skall vara berikande, gärna med trygg och varierande natur. Lika självklart som att själva huset inspirerar till lärande är att det även lockar till fysisk aktivitet. Det skall vara lika lätt att ta del av gruppaktiviteter som att hitta lugna utrymmen för egen tid. 

Somliga behöver även extra stöd och trygghet i vuxenålder. Det finns då möjlighet att bo på ett gruppboende som erbjuder omsorgspersonal dygnet runt. Genom att förstå de boendes utmaningar i vardagen kan också dessa fastigheter tillföras funktioner och lösningar som bidrar, underlättar och skyddar, utan att för den sakens skull upplevas som institutionellt.

Hållbarhet har många ansikten, att bygga i exempelvis massivträ som försörjs av egenproducerad el är minst lika viktigt som en tilltalande arkitektur. På så vis tar vi avstånd från det institutionella och likformiga. Sehlhall Fastigheter skapar miljöer att må bra i, genom att undvika långa korridorer, optimera ljusinsläpp, luftgenomströmning och kombinera en hemtrevlig boendemiljö med en skonsam och smidig arbetsmiljö. Avdelningar placeras på ett sådant sätt att personal har god översikt och alltid kan vara tillgängliga för de boende.

Smittsäkra fastigheter 

Pandemin har satt ljuset på ytterligare en viktig aspekt vid skapandet av nya omsorgsfastigheter; smittskyddet. I huvudsak är det vårdgivare och terapeuter som skall vidta nödvändiga åtgärder, men fastigheten i sig kan också aktivt bidra till en tryggare miljö. Sehlhall har ett brett åtgärdsprogram för att tillvarata dessa möjligheter. Det handlar om allt från att installera smittsäkra ventilationssystem, skapa besöksrum med separat entré, skapa säkra sanitetsfunktioner, nyttja den senaste välfärdsteknologin etc. 

Sveriges behov av social infrastruktur är en utmaning för hela samhället. Ett gemensamt projekt för att värna och trygga välfärden.

Dan T. Sehlberg

– Vi tar uppgiften på stort allvar. Många av oss på Sehlhall har över tjugo års erfarenhet av att utveckla omsorgsfastigheter och vi är därför en trygg partner för kommunerna. Vår vision är att samtliga medborgares behov av en trygg och hållbar omsorg skall kunna tillgodoses. Utan kompromisser, avslutar Dan T. Sehlberg. 

Nästa artikel
Hem » Vård och Omsorg » Sehlhall vill förbättra Sveriges sociala infrastruktur
Sponsrad

Digitala utbildningsformer kan på ett effektivt sätt förstärka äldreomsorgen. Att kunna ta del av en utbildning när och var som helst gör det möjligt att på kort tid utbilda hundratusentals medarbetare.

Det är viktigt att ta fasta på vad som är kompetens. Att läsa en massa teori om stroke är ointressant, om du ändå inte förstår vad du ser när en brukare visar upp de klassiska symptomen på stroke, menar läkaren John Terlinder.

– De kunskaper man får på en utbildning behöver användas på ett vettigt sätt i verkligheten. Varje utbildningstimme måste öka din reella kompetens, eller med andra ord din förmåga att använda dina nyvunna kunskaper och färdigheter med omdöme. Har din utbildning inte gett dig det, så blir den verkningslös. 

Utbildningar som du hinner med

Medster ger ett 40-tal onlinekurser för hälso- och sjukvårdspersonal. Tre av dem är riktade direkt till personal inom äldreomsorgen: ”Bemötande av äldre”, “Vård i livets slutskede” och “Utbildning i säker rapportering”.

Vårdare inom äldrevården vill kunna ge bästa tillgängliga omsorg och vill inget hellre än att få den kunskap som behövs för att göra ett riktigt bra jobb.

John Terlinder.

Det behövs ett kunskapslyft

Under pandemin blev det tydligt att de cirka 150 000 som jobbar inom äldreomsorgen i Sverige länge har vädjat om mer utbildning och stöd.

– En nyutexaminerad gymnasist som får sitt första vikariat i hemtjänsten får idag väldigt lite praktisk träning innan det blir dags att på egen hand möta den äldre, säger John Terlinder.

För att hjälpa hen att skaffa sig basal medicinsk kunskap har Medster med hjälp av skådespelare skapat flera digitala brukare att träna på.  Där kan man i förväg öva på olika situationer; som till exempel en försämring på grund av Covid-19.

Ta vara på digitaliseringen

Det går åt väldigt mycket tid och resurser för att lära upp personal på ett traditionellt sätt.

– Därför behöver vi ta vara på digitaliseringens alla möjligheter. Se till att skapa bra fortbildning som lyfter verklig, reell kompetens.

Genom bra onlinekurser kan vi utbilda personalen inom äldreomsorgen effektivt utan att tumma på kvalitén.

John Terlinder.

Nästa artikel