Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Satsning på teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Satsning på teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

hand med olika medicinska verktyg i luften
hand med olika medicinska verktyg i luften
Foto: Unsplash

All verksamhet digitaliseras och äldreomsorgen ska inte vara ett undantag. Regeringen har i samarbete med SKR valt att satsa tid och pengar på att ge Sveriges kommuner bättre förutsättningar att implementera nya digitala tjänster och tekniska verktyg för att kunna möta framtidens behov och utmaningar.

År 2018 avsatte regeringen 350 miljoner kronor till kommunerna för att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med hjälp av välfärdsteknik. Året efter gjordes en fördjupande uppföljning. Socialstyrelsen kunde då konstatera att ett flertal kommuner hade börjat använda sig av digitala lösningar inom vård och omsorg, men fortfarande i liten skala. Det resulterade i att man från regeringens och departementets sida beslutade att det var dags för en ny satsning. SKR (Sveriges Kommuner & Regioner) föreslog en flerårig satsning då de anser att det kommer inte att räcka med en engångssatsning. Det här är ett förändringsarbete som kommer att ta längre tid. 

Eva Sahlén

Samordnare för satsningen på SKR

Foto: Joakim Berg

– Att ändra inställning och attityd är ett mödosamt arbete som inte sker över en natt. Man måste förändra ett helt arbetssätt och förankra detta på alla nivåer för att få effekt, förklarar Eva Sahlén, samordnare för satsningen på SKR.

Februari 2020 gjordes därmed en överenskommelse mellan regeringen och SKR om äldreomsorg som inbegriper teknik, kvalitet och effektivitet. 

– Syftet är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling med digitalisering inom äldreomsorgen. Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kronor under år 2020. 

Tio modellkommuner

SKR har valt ut tio stycken kommuner, spridda från norr till söder, för att bli modellkommuner. Ett kriterium för att bli vald är att man ska ha kommit en bit på vägen med att ha utvecklat och implementerat digitala lösningar i äldreomsorgen. Ett annat kriterium är visat intresse att vilja stödja andra kommuner i sin verksamhetsutveckling och samarbeta med SKR för att skapa ett kompetenscenter.

– SKR har inrättat en stödfunktion i form av ett kompetenscenter för de tio modellkommunerna. Tillsammans ska vi möjliggöra för alla kommuner att implementera digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg.

Det ekonomiska stödet samt kompetenscentret ska leda till att ge kommuner bättre förutsättningar att utveckla och implementera nya arbetssätt med digitala tjänster och tekniska verktyg. 

– Detta för att snabbare möta utmaningarna med den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

De tio modellkommunerna är Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå.

Digital utveckling viktig inom äldrevården

Det finns en rad frågor och utmaningar som alla kommuner brottas med när det gäller den här typen av verksamhetsutveckling. Digital utveckling lever inte ett eget liv, det är en del av verksamhetsutvecklingen av det ordinarie dagliga arbetet. 

– Digitalisering är inte ett eget spår, det är en del av den samlade kommunala verksamhetsutvecklingen. Den måste prägla alla typer av verksamheter, inklusive äldreomsorgen. Då måste man också avsätta en del resurser för att man ska kunna ha infrastrukturella förutsättningar för att kunna skapa en digital plattform. Se det som en möjlighet till en framtida verksamhetsutveckling.

Det handlar om att våga se och att våga ta besluten. Att driva på och stå upp för att det här är den rätta vägen att gå.

– Hur ska vi annars kunna hantera utmaningarna med att bemanna och rekrytera personal med rätt kunskap och kompetens?

Next article