Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Rätt kompetens avgörande för att patienter med svårläkta sår ska få rätt vård
Sårvård

Rätt kompetens avgörande för att patienter med svårläkta sår ska få rätt vård

mölnlycke
I samarbete med: Mölnlycke
mölnlycke logo
Foto: Mölnlycke
mölnlycke
I samarbete med: Mölnlycke
Foto: Mölnlycke

För patienter som söker sig till sjukvården för att få hjälp med ett svårläkt sår är det i dagsläget ingen självklarhet att få rätt hjälp direkt. Kompetensen om sår och behandling varierar i sjukvården och det är en fördel om man som patient har grundläggande kunskap om var man kan vända sig för att få tillgång till specialistkompetens.

– Det är vanligt att patienter går runt med svårläkta sår alltför länge utan att kontakta sjukvården. Det orsakar förstås onödigt lidande och kan även leda till biverkningar, exempelvis blodförgiftning eller feber till följd av att man fått in bakterier i såret. Till viss del är det patientens eget ansvar att ta hand om sig själv genom att kontakta sjukvården när de behöver hjälp. Jag vill definitivt uppmana patienter med svårläkta sår att inte tveka innan de tar kontakt med vården, säger Camilla Steisjö, undersköterska med specialistkompetens inom sår på vårdcentralen i Finspång.

camilla finspång

Camilla Steisjö

Undersköterska, vårdcentralen i Finspång

Foto: Vårdcentralen i Finspång

Fråga efter en sårspecialist

Hon anser att kompetensen kring sårbehandling generellt sett behöver öka bland såväl läkare som sjuksköterskor och undersköterskor i alla delar av vården. Vårdpersonal kan exempelvis anmäla sig till fördjupningsutbildningar inom sår eller hospitera en sårspecialist för att öka sin kunskap om sårläkning.

Är du vårdgivare? Få mer information här.

– Patienter med svårläkta sår kommer vanligtvis till en sårspecialist eller distriktssköterska efter en första kontakt med vårdcentralen. Somliga vårdcentraler har sårspecialister, medan andra saknar det. Jag tycker att patienter med svårläkta sår i första hand bör fråga sin vårdcentral om de har en sårspecialist. De kan också få bra hjälp via distriktssköterskemottagningen.

Många patienter med sår är äldre, om de har hemsjukvård så får de ofta hjälp med sina sår den vägen, säger Camilla Steisjö.

Kontinuitet är viktigt

Tillgängligheten till vårdinstanser varierar mycket för patienter med svårläkta sår. Tillgängligheten avgörs bland annat av var i landet man bor. Camilla Steisjö betonar vikten av kontinuitet i vården för att förutsättningarna för läkning ska bli så bra som möjligt.

– När patienten får komma till en och samma specialist över tid kan såret behandlas på bästa sätt. När det gäller sårbehandling är det viktigt att inte involvera för mycket olika personal, säger hon.

Är du patient? Få mer information här.

Hon ser även ett behov av att öka kompetensen kring sår bland patienter och deras anhöriga. Apoteket och 1177 är två bra källor till information kring vad man själv kan göra för att behandla ett svårläkt sår.

– Det finns många bra förband på marknaden. De viktigaste egenskaperna hos ett förband är att det hanterar sårvätska på ett effektivt sätt, att det inte sitter alltför tätt och att det kan sitta på plats under en längre tid, säger Camilla Steisjö.

Next article