Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Onlinekurser för äldreomsorgen
Sponsrad

Digitala utbildningsformer kan på ett effektivt sätt förstärka äldreomsorgen. Att kunna ta del av en utbildning när och var som helst gör det möjligt att på kort tid utbilda hundratusentals medarbetare.

Det är viktigt att ta fasta på vad som är kompetens. Att läsa en massa teori om stroke är ointressant, om du ändå inte förstår vad du ser när en brukare visar upp de klassiska symptomen på stroke, menar läkaren John Terlinder.

– De kunskaper man får på en utbildning behöver användas på ett vettigt sätt i verkligheten. Varje utbildningstimme måste öka din reella kompetens, eller med andra ord din förmåga att använda dina nyvunna kunskaper och färdigheter med omdöme. Har din utbildning inte gett dig det, så blir den verkningslös. 

Utbildningar som du hinner med

Medster ger ett 40-tal onlinekurser för hälso- och sjukvårdspersonal. Tre av dem är riktade direkt till personal inom äldreomsorgen: ”Bemötande av äldre”, “Vård i livets slutskede” och “Utbildning i säker rapportering”.

Vårdare inom äldrevården vill kunna ge bästa tillgängliga omsorg och vill inget hellre än att få den kunskap som behövs för att göra ett riktigt bra jobb.

John Terlinder.

Det behövs ett kunskapslyft

Under pandemin blev det tydligt att de cirka 150 000 som jobbar inom äldreomsorgen i Sverige länge har vädjat om mer utbildning och stöd.

– En nyutexaminerad gymnasist som får sitt första vikariat i hemtjänsten får idag väldigt lite praktisk träning innan det blir dags att på egen hand möta den äldre, säger John Terlinder.

För att hjälpa hen att skaffa sig basal medicinsk kunskap har Medster med hjälp av skådespelare skapat flera digitala brukare att träna på.  Där kan man i förväg öva på olika situationer; som till exempel en försämring på grund av Covid-19.

Ta vara på digitaliseringen

Det går åt väldigt mycket tid och resurser för att lära upp personal på ett traditionellt sätt.

– Därför behöver vi ta vara på digitaliseringens alla möjligheter. Se till att skapa bra fortbildning som lyfter verklig, reell kompetens.

Genom bra onlinekurser kan vi utbilda personalen inom äldreomsorgen effektivt utan att tumma på kvalitén.

John Terlinder.

Next article