Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Nya arbetssätt förstärker äldreomsorgen
nyheter

Nya arbetssätt förstärker äldreomsorgen

Foto: Shutterstock

Det är fantastiskt att vi lever allt längre. Äldres hälsa har blivit bättre samtidigt som vården har utvecklats.

Fram till 2031 kommer de som är 80 år eller mer öka med nästan 50 procent vilket medför att vård- och omsorgsbehovet också ökar. Vi har redan idag utmaningar med kompetensförsörjningen på särskilda boenden för äldre runtom i Sverige. För att vi ska klara av att ge en fortsatt kvalitativ äldreomsorg måste vi arbeta med flera lösningar samtidigt.

Lösningarna handlar om nya arbetssätt, utveckla och utbilda befintliga medarbetare, fler behöver utbilda sig till undersköterska som också blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023. Arbetsuppgifter för till exempel undersköterskor behöver renodlas så att rätt person utför rätt uppgifter. Välfärdsteknik kan bli en möjliggörare inom många delar, både öka tryggheten och säkerheten för det äldre samt underlätta arbetet för medarbetarna. Att fler går från deltid till heltid och arbetar längre är också en del av lösningen men det är då viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som utvecklar ledarskapet och arbetsmiljön.

Staten, kommunerna och regionerna måste kroka arm för att säkerställa kompetens- försörjningen och stärka vårdkvalitén.

Anna Tenje

Det här leder mig in på pensionen. Från och med i år gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gången och när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut. Att arbeta längre stärker den egna ekonomin, pensionen och samhällsekonomin i stort samtidigt som viktig erfarenhet stannar kvar längre på arbetsmarknaden.

Lagstiftning som gör nytta för människor

Äldreomsorgslyftet pågår under 2023 och vi analyserar utfallet. Satsningen har bidragit till att fler utbildar sig men det har samtidigt inte gett det resultat som vi hoppats på och vi återkommer kring hur staten kan stötta kompetensförsörjningen. Vi bereder just nu frågan om ny äldreomsorgslagstiftning som många remissinstanser har skickat in sina tankar kring. Jag välkomnar verkligen engagemanget och de kloka inspelen. Lagar och förordningar behöver ses över för att stärka äldreomsorgen och vi överväger hur vi ska gå framåt. Om vi går fram med ny lagstiftning vill jag känna mig trygg i att den verkligen gör nytta för människor.

Anna Tenje
Äldre- och social- försäkringsminister, Sveriges regering.
Foto: Kristian Pohl AB

Säkerställa kompetensen

Äldre människor har rätt att förstå personalen och göra sig förstådda samtidigt som medarbetare måste kunna kommunicera med varandra. Regeringen kommer därför utreda språkkrav inom äldreomsorgen. Det här var något som Coronakommissionen pekade på i sin rapport och vi kommer även utreda kommuners rätt att anställa läkare i den kommunala vården i syfte att säkerställa den medicinska kompetensen.

När jag besöker äldreboenden slås jag av vilket otroligt fint jobb personalen gör för de äldre. De olika utmaningarna till trots känner jag tillförsikt i att vi kommer klara den här uppgiften tillsammans. Men då måste staten, kommunerna och regionerna kroka arm för att säkerställa kompetensförsörjningen och stärka vårdkvalitén.

Next article