Hem » Vård och Omsorg » Ny lag och nya tag!
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Ny lag och nya tag!

Foto: Shutterstock

Det är likadant varje år – men oj, är det redan höst och vart tog sommaren vägen. Jag förundras över att det jag vet är oföränderligt och konstant – som tid och årstider – upplevs föränderliga. 

Våra hjärnor tolkar och omtolkar allt vi erfar. Vad som är ”fakta” och ”uppfattning” är högst rörlig materia. En fördjupning kan leda till både förvåning, glädje, rädsla och motstånd. Jag tror det är en insikt att ha nytta av i synen på vård och omsorg om äldre personer. I synnerhet i valtider.

Hösttiden är också en tid för nya tag och i år händer mycket inom vård och omsorg om äldre personer. I augusti i år blev Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på Socialstyrelsen invigt. Det är något som många ser fram emot med möjligheten att få en samlad plats för att hitta stöd, fakta, underlag och framför allt samordning av allt som finns. Den regionala- och lokala FoU-verksamheten får inte tappas bort i samordningen. 

Susanne Suvanto

“Snäll aktivist” och verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet

Foto: Linda Dybeck

Äldreomsorgslag

Utredningen om en ny Äldreomsorgslag är klar och har överlämnat sin utredning till regeringen. En särskild lag för äldreomsorgen har diskuterats länge – för- och nackdelar – och det finns många saker som både talar för och emot. Den risk som kan finnas med en egen äldreomsorgslag är att ålderismen kan öka – att insatser och områden blir ”åldersrelaterade” och inte behovsrelaterad. Vi vet att ”mormor” kan ha både ekonomiska svårigheter, stroke och beroendeproblematik. 

Men en särskild lag kan också innebära att vi gemensamt pekar ut ett av vårt samhälles viktigaste områden. En lag ger uttryck för att det här är det som gäller och som vi måste följa. Lag får emellertid ingen betydelse förrän vi tolkar och tillämpar den som lagstiftaren menat. Vi har ju också ett förslag till en ny socialtjänstlag som fortfarande bereds. Behov av samordning är även här nödvändigt. 

De riktigt nya tagen sker framför allt ute i alla mötena i vården och omsorgen om äldre personer. De sker varje dag, i varje ögonblick och i varje möte mellan tre personer – ”den äldre personen”, den som ger vård och stöd samt den anhörige. Jag får så många berättelser om allt från kaffe/tårta när man ska rösta till fantastiska kräftskivor. Men även berättelser om sorg, längtan och drömmar. Så är livet! Så är det att arbeta inom äldreomsorgen.

Nu är det höst och jag håller hårt i de varma solstrålar som fortfarande tränger igenom molnen. Jag påminner mig själv och ger hopp – det var likadant förra hösten och därefter kom en sommar!

Jag gläds – över alla människor som vill och gör gott utan egen vinning

Jag sörjer – Ing-Marie Wieselgren som brutalt mördades i Visby

Nästa artikel