Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » My Next Move bygger broar för en alkoholfri morgondag
Tillbaka till samhället

My Next Move bygger broar för en alkoholfri morgondag

tillbaka till samhället
I samarbete med: My Next Move
my next move logo
Foto: Unsplash
tillbaka till samhället
I samarbete med: My Next Move
Foto: Unsplash

Under den pågående pandemin finns en ökad risk för problem med en hög alkoholkonsumtion och att kontrollera drickandet. My Next Move ger stöd på hemmaplan, medan livet fortgår.

Vi vänder oss till människor som behöver vårt stöd med sin alkoholanvändning, eller som lider av psykisk ohälsa. Vårt evidensbaserade fem veckors behandlingsprogram sker i små grupper och vi har tillgång till stora, fräscha och snygga lokaler i centrala Malmö, säger Annina Hohenthal, verksamhetschef och Leg. Psykolog på My Next Move.

Annina Hohenthal

Leg. Psykolog

Foto: Mårten Gullstrand 

Deras motto är att göra skillnad för människor och samhället i stort, genom att tillhandahålla personcentrerad behandling av god kvalitet – på rätt plats och vid rätt tidpunkt. MNM utgår ifrån den biopsykosociala modellen och är ett professionellt/komplementärt MNM team bestående av psykolog, terapeut/socionom, beteendevetare, präst/beroendeterapeut samt psykiater.

Effekter på relationer, arbete och vardagsliv

Fler arbetar numera på distans och är permitterade med en ofrivillig ensamhet till följd, vilket ökar risken att hamna i riskbruk och beroende. Arbetsgivaren måste vara uppmärksam och kontinuerlig följa upp signaler som tillexempel arbetsprestation, relationer och personlighetsförändringar. Hohental menar att ju tidigare det går att bryta ett negativt mönster desto bättre.

Vi hjälper personen utifrån situationen och har ett behandlingskoncept som underlättar för arbetsgivaren att stötta sin arbetstagare samtidigt som arbetstagaren inom en rimlig tid kan återvända till ett fungerande mående och en stabil arbetsinsats, säger hon.

Positiva förändringar

Det kan vara ganska svårt att möta problemet ensam, till och med att erkänna sitt problem är en utmaning.

 –Vi är den hjälpande handen som tar individen till en ny framtid utan beroende, säger Hohental. MNM med sin långa erfarenhet finns endast ett samtal bort. Under den skräddarsydda behandlingen ingår psykoterapi, samtal med alkohol-och drogterapeut, föreläsningar, jourtelefon och mycket mer.

Efter det sker en individuell uppföljning för att se om det behövs fortsatt behandling för att bibehålla de positiva förändringarna.

Next article